Po pijaku na piechotę - i tak stracisz prawo jazdy

Polskie prawo ciągle zadziwia. Prawo jazdy można stracić nie tylko jadąc po alkoholu na rowerze. Ale można je stracić nawet wracając na piechotę po pijaku z imprezy. Co więcej można stracić wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi - donosi serwis Policyjni.pl

Tekst pochodzi z serwisu Policyjni.pl

Pilot może stracić licencję, motorowodniak uprawnienia do pływania, kierowca prawo jazdy - i to nawet nie za jazdę rowerem po alkoholu, ale za powrót po pijaku z imprezy na piechotę.

- Artykuł 42 Kodeksu Karnego jest tak skonstruowany, że pozwala sądowi zabrać prawo jazdy nietrzeźwemu pieszemu, który spowoduje wypadek drogowy - mówi nadkomisarz Adam Jasiński, ekspert w Biurze Ruchu Drogowego KGP.

- Wystarczy, że pieszy wejdzie na jezdnię na czerwonym świetle i spowoduje wypadek. Wtedy przepis kodeksu pozwala sądowi, a w niektórych przypadkach nawet nakazuje sądowi zatrzymanie prawa jazdy - mówi Jasiński. Zachodzi wątpliwość, czy nie jest to przepis, który prowadzi do absurdalnej praktyki - dodaje.

Miejmy nadzieję, że absurdalne przepisy zakwestionuje Trybunał Konstytucyjny. Siódmego kwietnia ma badać, czy przepis nakazujący zabierania prawa jazdy pijanym rowerzystom jest zgodny z konstytucją. Przy okazji może zakwestionuje przepisy dotyczące pieszych.

Sprawdziliśmy co dokładnie jest napisane w słynnym artykule 42. Kodeksu Karnego

Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

§ 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Zgadza się - konstrukcja tego artykułu to prawniczy majstersztyk, pozwalający zabrać prawo jazdy każdemu, kto w stanie nietrzeźwym zostanie złapany na drodze. Nieważne czy na rowerze, czy na piechotę.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.