Umowa kupna-sprzedaży samochodu | Na to trzeba uważać

Przed zakupem używanego auta trzeba zwrócić uwagę nie tylko na jego stan techniczny, ale też przygotować prawidłową umowę-kupna sprzedaży samochodu. Jak to zrobić? Oto najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać, podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży samochodu

Kupno samochodu zawsze wiąże się z niemałym wydatkiem oraz niestety sporym ryzykiem dotyczącym nie tylko stanu technicznego nowego nabytku. Poprawnie sporządzona umowa kupna-sprzedaży samochodu pozwoli nam na dochodzenie swoich praw od nieuczciwego sprzedawcy, który np. zataił wady auta. Na prawidłowy kształt dokumentu zwracać uwagę muszą także sprzedający, aby zabezpieczyć się tym samym w przypadku ewentualnych zaniedbań nabywcy, bądź próby oszustwa.

Poprawność danych w umowie kupna-sprzedaży samochodu i rzeczywista kwota transakcji

W pierwszej kolejności zajmijmy się poprawną formą umowy kupna-sprzedaży potwierdzającą kupno pojazdu od profesjonalnego handlarza - faktury VAT. Poza pełnymi danymi sprzedającego zawierającymi dokładną nazwę podmiotu prawnego, właściciela oraz osoby reprezentującej go podczas sprzedaży, dokument taki musi uwzględniać też szereg dokładnych informacji dotyczących samochodu i kupującego.

Razem z fakturą sprzedawca jest zobowiązany dać nam wypis z CEIDG potwierdzający jego działalność gospodarczą - bez tego dokumentu nie zarejestrujemy samochodu. Jeżeli sprzedawca nie przerejestrował pojazdu na siebie, musi udostępnić nam oryginalne umowy kupna-sprzedaży/faktury potwierdzające nabycie auta od poprzednich właścicieli. W miejscu przeznaczonym dla kupującego muszą znaleźć się nasze pełne dane takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz pesel lub NIP.

ZOBACZ TEŻ: Nie daj się oszukać w komisie. Wszystkie triki sprzedawców

Niezwykle istotna jest rubryka zarezerwowana dla opisania przedmiotu transakcji. Obok podstawowych informacji jak nazwa, model, rok produkcji, musimy dopilnować, aby znalazł się także zweryfikowany numer VIN nadwozia, aktualny przebieg, a także informacje o bieżącej kondycji technicznej. Dzięki tym zapisom będziemy mogli ewentualnie domagać się zwrotu pieniędzy bądź rekompensaty. Niezwykle ważna jest również cena. Zdecydowana większość handlarzy dla uniknięcia płacenia podatków wpisuje mocno zaniżone ceny sprzedaży, oczywiście zapewniając klienta o swoich dobrych zamiarach. Niestety, w przypadku ewentualnego sporu i żądań zwrotu gotówki stoimy na straconej pozycji - odzyskamy tylko wartość z umowy. Pamiętajmy, aby zawsze wpisywać rzeczywistą kwotę. Unikniemy dzięki temu także sporów z urzędnikami, kwestionującymi zadeklarowaną wartość transakcji. Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 § 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

Zakup samochodu od osoby fizycznej

Kupując samochód od osoby fizycznej musimy skrupulatnie przestrzegać identycznych obostrzeń dotyczących wpisywanych danych. Obowiązkowo sprawdźmy zgodność podanych w umowie danych sprzedawcy z informacjami z dowodu osobistego. To samo dotyczy treści z dokumentów samochodu. Wpisujmy pełne nazwy miejscowości, ulic i organów wydających dokumenty tożsamości, jakimi posługują się sprzedawca i nabywca. W przypadku kupowania auta od prywatnego właściciela, także w miarę możliwości dokładnie opiszmy aktualny stan techniczny, wykluczając w ten sposób przeoczenie jakichkolwiek wad, jakie można by uznać za ukryte przez sprzedającego.

W umowie kupna-sprzedaży samochodu nie wpisuj danych z niezweryfikowanego dowodu

Sprzedając samochód osobie fizycznej, a tym bardziej firmie/handlarzowi, sumiennie zweryfikujmy wpisane dane. Pod żadnym pozorem nie zgadzajmy się na sprzedaż pojazdu osobie, której dowodu osobistego nie jesteśmy w stanie zweryfikować (bez pełnomocnictwa). Tylko poprawne i prawdziwe dane pozwolą ewentualnie organom ścigania na dotarcie do nowego właściciela. Rzetelnie poinformujmy, co opiszemy w umowie, a nabywcę o bieżącym stanie technicznym auta. Im więcej informacji dotyczących przebytych napraw, tym lepiej dla nas. W przypadku hipotetycznego sporu, wytrącimy tym samym nabywcy argument o zatajeniu usterek.

Telefon do ubezpieczyciela

Oczywiście, umowa musi zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, zawierających jednakowe dane sprzedającego, kupującego i przedmiotu transakcji. Każdy z dokumentów musi być podpisany przez strony lub osoby przez nie upoważnione. Pod żadnym pozorem nie zgadzajmy się na pozostawienie pustego miejsca na datę. Zawsze wpisujmy faktyczny dzień zawarcia umowy i przekazania pojazdu. Dobrym nawykiem jest także wpisanie na umowie godziny. Po sprzedaży pojazdu nasze obowiązki się nie kończą. Niezwłocznie powinniśmy zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji, gdzie podamy dane nowego właściciela. Tym samym w państwowych rejestrach przestaniemy widnieć jako właściciel sprzedanego auta. Analogicznego zgłoszenia należy dokonać w firmie ubezpieczeniowej, w której pojazd miał wykupione OC. Po takich zabiegach mamy zagwarantowany spokój i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub przewinienia wyrządzone przez nowego właściciela auta. Pamiętajmy także, aby zawsze przechowywać swój egzemplarz umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Summa Summarum

Sprzedając lub kupując pojazd silnikowy, musimy dla swojego bezpieczeństwa dopilnować formy i poprawnego wypełnienia umowy lub faktury. Jakiekolwiek błędy mogą skutkować problemami z rejestracją auta w urzędzie, bądź trudnościami w dochodzeniu swoich roszczeń od nieuczciwego sprzedawcy.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzórUmowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór moto.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.