Znaki drogowe

 • Tabliczki do znaków

  Tabliczki do znaków

  Tabliczki do znaków wyrażają dodatkowe informacje, które stanowią uzupełnienie treści znaków, pod którymi są umieszczone. Mogą wskazywać zakres występowania niebezpieczeństwa, obowiązywania zakazu, informować o wyłączeniu z obowiązku stosowania si...

  sg
 • Znaki uzupełniające - Znaki drogowe 2017

  Znaki uzupełniające - Znaki drogowe 2017

  Znaki uzupełniające pełnią mają za zadanie podanie uczestnikom ruchu dodatkowych informacji. Mogą one ułatwić orientację w przestrzeni, uprzedzać uczestników ruchu drogowego przed ewentualnym niebezpieczeństwem, które może występować za...

  sg
 • Znaki kierunku i miejscowości - Znaki drogowe 2017

  Znaki kierunku i miejscowości - Znaki drogowe 2017

  Znaki kierunku i miejscowości stosowane są w celu wskazania uczestnikom ruchu drogowego kierunków dojazdu do danych miejsc, miejscowości, obiektów turystycznych, numerów dróg i ich przebiegu. Znaki kierunku i miejscowości dzielą się na: znaki...

  sg
 • Znaki informacyjne - Znaki drogowe 2017

  Znaki informacyjne - Znaki drogowe 2017

  Znaki informacyjne mają na celu wyrażenie informacji o drodze, jej rodzaju, sposobie korzystania z niej oraz informują o obiektach znajdujących się przy tej drodze i w jej pobliżu, które przeznaczone są dla użytkowników dróg. Umieszcza się je w...

  sg
 • Znaki nakazu - Znaki drogowe 2017

  Znaki nakazu - Znaki drogowe 2017

  Znaki nakazu są znakami, które wyrażają ustalenia organizacji ruchu poprzez nakazanie uczestnikowi ruchu wymaganego sposobu jazdy, obowiązków oraz zachowania. Wskazują one wymagany sposób poruszania się na skrzyżowaniu lub w innym miejscu, gdzie...

  sg
 • Znaki zakazu - Znaki drogowe 2017

  Znaki zakazu - Znaki drogowe 2017

  Znaki zakazu mają na celu wyrażenie ustaleń organizacji ruchu poprzez ograniczenie poruszania się określonych pojazdów lub zakazanie wykonywania wskazanych na znaku manewrów. Mogą zabronić kierującemu pojazdem zatrzymywania się, wyprzedzania,...

  sg
 • Znaki ostrzegawcze - Znaki drogowe 2017

  Znaki ostrzegawcze - Znaki drogowe 2017

  Znaki ostrzegawcze mają na celu poinformowanie uczestnika ruchu o potencjalnym niebezpieczeństwie i uczulenie go na zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach występowania zagrożenia. Umieszczane są zarówno w miejscach, w których wspomniane...

  sg