Czy na pasie do skrętu można zawracać? To zależy

W tym materiale porozmawiamy o pasie ruchu oznaczonym znakiem P-8b, czyli strzałce kierunkowej do skręcania. Jej pojawienie się oznacza zaraz zawrócenia czy możliwość zawrócenia? Rozstrzygnięcie tej zagadki wiąże się z warunkami dodatkowymi.

Więcej na temat ruchu drogowego i znaczenia przepisów piszemy również w serwisie Gazeta.pl.

W XXI wieku sprawny przebieg ruchu i bezkolizyjność stały się dwoma kluczowymi pojęciami z punktu widzenia jazdy w mieście. I obydwa cele są osiągane m.in. poprzez określenie kierunku ruchu dla poszczególnych pasów ruchu. I choć przepisy w tym zakresie są raczej jasne, nie zawsze ich zakres dokładnie znają kierowcy. Dziś omówimy zatem przypadek pasów do skrętu i zawracania. Kiedy można, a kiedy nie?

Zobacz wideo Wyprzedzanie na przejściu i pasie do skrętu w lewo. Za kierownicą... 61-latek bez okularów

Kiedy kierowca może zawrócić w zgodzie z przepisami?

Pas ruchu do skrętu zawsze pełni dokładnie tą samą rolę. Jak można przeczytać w par. 87 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, wskazuje że "jazda z pasa ruchu, na którym strzałki są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką". Co to oznacza w praktyce?

  1. W sytuacji, w której na pasie ruchu pojawia się znak P-8b "Strzałka kierunkowa do skręcania", kierujący może przede wszystkim skręcić. Ma możliwość zawrócenia w przypadku, w którym mówimy o skrajnie lewym pasie ruchu i strzałce w lewo. Dodatkowo skrzyżowanie może nie mieć sygnalizacji lub mieć klasyczny sygnalizator bez wyznaczonych kierunków jazdy.
  2. W sytuacji, w której na pasie ruchu pojawiają się znaki P-8b "Strzałka kierunkowa do skręcania" i P-8c "Strzałka kierunkowa do zawracania", kierowca także może zawrócić.
  3. Kierujący może zawrócić w sytuacji, w której na skrzyżowaniu obowiązuje sygnalizacja kierunkowa i to ona wskazuje na możliwość zawrócenia na pasie skrajnie lewym.

Skręcasz w jednokierunkową i patrzysz tylko w lewo? To błądSkręcasz w jednokierunkową i patrzysz tylko w lewo? To błąd

Gdzie nie można zawracać?

Kiedy po pojawieniu się strzałki do skrętu w lewo prowadzący nie będzie mógł zawrócić? Tak stanie się w kilku przypadkach:

  1. Gdy mówimy o pasie do skrętu w lewo, ale nie skrajnym – bo zarządca wyznaczył np. dwa pasy do skrętu w lewo.
  2. Jeżeli przed skrzyżowaniem ustawiony został znak B-23 "Zakaz zawracania".
  3. W sytuacji, w której nie ma strzałek na jezdni, ale obowiązuje sygnalizator kierunkowy i on wskazuje możliwość wyłącznie jazdy w lewo na skrzyżowaniu.

Warto pamiętać o tym, że manewr zawracania można wykonać nie tylko na skrzyżowaniu. Już na kursie kierowcy uczą się tzw. zawracania na trzy. W tym przypadku również obowiązują jednak pewne ograniczenia. Kierujący nie ma możliwości zawrócić chociażby w sytuacji, w której pasy ruchu w przeciwnych kierunkach oddziela linia podwójna ciągła, ewentualnie porusza się drogą jednokierunkową. Poza tym zakaz zawracania obowiązuje w tunelu, na moście, na wiadukcie, na autostradzie, na drodze ekspresowej czy na przejściu dla pieszych.

Więcej o: