Co to jest DOP na buspasach? Kto może jeździć po buspasach?

Kierowcy, którzy na co dzień nie poruszają się po ulicach większych miast, mogą zastanawiać się, co to jest DOP na buspasach. Napis taki pojawia się coraz częściej na ulicach aglomeracji i to w miejscach wyznaczonych do ruchu autobusów miejskich. Sprawdzamy, co on oznacza.
Zobacz wideo Co Polacy myślą o elektromobilności? Zbadaliśmy to, a raport omówimy z ekspertem z Toyota Motor Poland

Napis DOP na buspasie jest stosunkowo nowym zjawiskiem, chociaż buspasy stały się codziennością w wielu dużych miastach. Co oznacza ten zapis?

DOP na buspasie: oznaczenie rozszerzające listę uprawnionych do poruszania się tym pasem

Choć początkowo wydawało się, że wydzielenie pasów przeznaczonych do ruchu autobusów spowolni ruch w mieście, zagęszczając ruch na pozostałych pasach, szybko okazało się, że buspasy usprawniają przemieszczanie się po mieście. W jednym autobusie może pomieścić się nawet kilkadziesiąt osób, gdy samochodem podróżuje często jedna osoba. Kiedy autobus nie musi stać w korkach, dojeżdża na miejsce na czas. Punktualność komunikacji miejskiej jest z pewnością cechą, która ma wpływ na jej popularność. Ta znów przekłada się na zmniejszenie ruchu na pozostałych pasach ruchu.

W założeniu więc buspasem mogą się poruszać autobusy miejskie, trolejbusy i wszelkie inne pojazdy komunikacji zbiorowej, wykonujące odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zakłada, że to prezydent miasta może decydować o tym, jakie pojazdy i w jakich okolicznościach mogą poruszać się buspasem. Mówi o tym art. 10 ust. 6 tejże ustawy:

Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Na mocy Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych art. 148a Ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszcza także możliwość poruszania się po buspasach samochodami elektrycznymi oraz autami zasilanymi wodorem, przy czym zarządca drogi może w tej kwestii wprowadzać pewne ograniczenia, np. związane z minimalną liczbą osób podróżujących takim samochodem:

Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.
2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

Zarządca drogi, na mocy uprawnień wynikających z cytowanej ustawy, może więc odpowiednio poszerzać listę pojazdów, uprawnionych do poruszania się buspasem. Stąd coraz częściej pojawiający się napis DOP na buspasach.

Pas DOP: co to znaczy tak właściwie?

Wiemy już, czym jest buspas - a co z "DOP"? Co to znaczy, gdy widzimy na buspasie te trzy litery? Napis DOP jest niczym innym, jak skrótem od słowa ''dopuszczony''. Widząc takie oznaczenie na buspasie, wypatrywać należy również tabliczki informacyjnej pod znakiem D-11, D-12 lub F-10, informującym o buspasie. Na tabliczce tej będą wymienione wszystkie pojazdy, które, oprócz autobusów miejskich, mogą poruszać się tym pasem.

Dopuszczalne może być więc poruszanie się wskazanym buspasem taksówek (oznaczenie TAXI), motocykli czy pojazdów ratownictwa medycznego. Czasem na buspasie, bądź pod znakiem o nim informującym, pojawia się też skrót MTON, oznaczający Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Chodzi tu o samochody firm, zajmujących się przewozem osób niepełnosprawnych, które to firmy podpisały z gminą odpowiedni dokument o współpracy. Niektóre buspasy mogą dopuszczać poruszanie się po nich pojazdów, oznaczanych jako "1+2" - w takiej sytuacji na buspas może wjechać dowolny pojazd, którym oprócz kierowcy podróżuje minimum dwóch pasażerów.

A co jeśli pojazd, którym się poruszamy, nie znajduje się na liście dopuszczonych do poruszania się buspasem? Wówczas musimy skorzystać z innego pasa ruchu. Warto pamiętać, że poruszając się po buspasie bez uprawnień, narażamy się na mandat w wysokości 100 złotych oraz punkt karny. Jeśli dodatkowo nie zastosujemy się do obowiązującej na buspasie organizacji ruchu, może nas to kosztować 250 złotych i pięć punktów karnych. Jeśli natomiast nie dostosujemy się do obowiązującej dla buspasa sygnalizacji świetlnej, to musimy liczyć się z mandatem w wysokości 500 złotych i sześcioma punktami karnymi.

Zobacz też: Zmian na buspasach będzie więcej niż tylko napis DOP. Kierowcy stracą przywileje

Więcej o:
Copyright © Agora SA