Mandat za złe parkowanie to efekt naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jakiej kary może spodziewać się właściciel?

Mandat za złe parkowanie? Właściciel samochodu może zostać ukarany mandatem za złe parkowanie, które stanowi naruszenie przepisów dotyczących poruszania się po drogach. Nieprawidłowe parkowanie może prowadzić do utrudnień w ruchu oraz stwarzać niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.

Mandat za złe parkowanie: straż miejska i policja mogą ukarać kierowcę

Mandat za złe parkowanie jest odpowiedzią na nieodpowiednie zachowanie kierowców, które wpływa na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Straż Miejska działa w trosce o porządek oraz przeprowadza regularne kontrole w celu egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Właściciele pojazdów, którzy nie przestrzegają tych przepisów, narażają się na mandaty i inne sankcje. W szczególności w dużych miastach problemem staje się brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych w porównaniu do stale rosnącej liczby pojazdów. W rezultacie wielu kierowców decyduje się na parkowanie na trawnikach, kopertach dla osób niepełnosprawnych, pasach zieleni lub wzdłuż drogi. Należy jednak pamiętać, że taka praktyka niesie za sobą ryzyko, ponieważ grozi mandatem za parkowanie, którego wysokość może być znacząca dla miesięcznego budżetu. Według prawa o ruchu drogowym w rozdziale "Zakazy zatrzymania i postoju" (Art. 49) zabrania się zatrzymania pojazdu:

 • na miejscu uniemożliwiającym swobodny wjazd lub wyjazd, zwłaszcza do i z bramy, garażu, parkingu lub miejsca postojowego,
 • na pozycji blokującej dostęp do innego poprawnie zaparkowanego pojazdu lub uniemożliwiającej jego wyjazd,
 • przed lub za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, w odległości od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • przy punkcie zatrzymywania się taksówek,
 • w miejscu drogi pożarowej,
 • w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi, na obszarze zabudowanym, dla pojazdu lub grupy pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 16 t, lub długości przekraczającej 12 m.
Zobacz wideo Kierująca przesadziła z prędkością. Jaguarem pędziła prawie 200 km/h

Ile wynosi mandat za złe parkowanie? Cena za naruszenie przepisów drogowych może być wysoka

W przypadku złego parkowania, na przykład na chodniku, na miejscu dla niepełnosprawnych, na przejściu dla pieszych lub w innych miejscach ograniczonych, kierowca naraża się na nałożenie mandatu. Warto pamiętać, że mandat za złe parkowanie to nie tylko kara finansowa, ale także sposób na utrzymanie porządku na drogach i zapewnienie płynności ruchu. Poprzez egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, władze lokalne starają się promować odpowiedzialne parkowanie oraz zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Aby uniknąć otrzymania mandatu za złe parkowanie, zawsze warto być świadomym przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym miejscu i parkować pojazd w sposób zgodny z tymi przepisami. Ile wynosi mandat za złe parkowanie?

Mandat w wysokości 100 złotych, może otrzymać kierowca, który:

 • parkuje na chodniku, nie pozostawiając wymaganego ustawowego odstępu 1,5 metra dla pieszych,
 • łamie przepis zakazujący postoju w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku zakazu, przy czym pojazd zasłania znak,
 • nie przestrzega zakazu postoju w odległości mniejszej niż 15 metrów od tablicy oznaczającej przystanek lub krańcowe punkty wysepki,
 • zatrzymuje pojazd na pasie między jezdniami lub przy lewej krawędzi jezdni,
 • parkuje na drogach wyznaczonych dla ruchu rowerowego,
 • utrudnia wyjazd innemu kierowcy, który prawidłowo zaparkował swój pojazd,
 • narusza zakaz postoju w strefie zamieszkania, parkując w miejscu nieprzeznaczonym do tego celu.

Mandat od 100 do 300 złotych można zgarnąć za:

 • Niestosowanie się do zakazu zatrzymywania pojazdu na przejściu dla pieszych,
 • Za zatrzymywanie się w tunelu, na wiadukcie lub moście, bez wyraźnego powodu lub awarii,
 • Za zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejazdu kolejowego/tramwajowego.

Mandat w wysokości 1200 złotych może otrzymać kierowca, który stanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Odholowanie z parkingu? To możliwe! W przypadku, kiedy pojazd został pozostawiony w miejscu zagrażającemu bezpieczeństwu lub w miejscu, gdzie pozostawienie go jest zabronione. Wtedy całkowity koszt odholowania ponosi kierowca pojazdu.

Mandat za złe parkowanie: straż miejska, punkty karne, odwołanie od mandatu

Mandat za złe parkowanie to finansowa sankcja, która może mieć różną wysokość w zależności od powagi naruszenia. Straż Miejska ma uprawnienia do wystawienia mandatu w przypadku parkowania na chodniku, w miejscach niedozwolonych, na przejściach dla pieszych czy na miejscach dla niepełnosprawnych. Wysokość mandatu jest ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprócz mandatu finansowego, złe parkowanie może również skutkować punktami karnymi. 6 punktów karnych może otrzymać kierowca, który zaparkuje na miejscu dla niepełnosprawnych. 1 punkt karny może otrzymać kierowca, który zlekceważy znak B-35, czyli "zakaz postoju" oraz B-37, czyli "zakaz postoju w dni nieparzyste".

Można starać się o odwołanie mandatu. Przysługuje na to 7 dni od jego wystawienia. Wniosek składa się do najbliższego sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca wystawienia mandatu. Odwołanie powinno zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, seria i numer mandatu z załączoną kserokopią, numer rejestracyjny pojazdu, którego ma dotyczyć odwołanie.

Zobacz też: Stanie z włączonym silnikiem to niebezpieczne zachowanie. Jaki grozi za to mandat?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.