Mandat dla rowerzysty za jazdę po chodniku - wytyczne w 2022 roku. Jakie są wyjątki?

Mandat dla rowerzysty za jazdę po chodniku w 2022 roku nie jest zbyt wysoki, w porównaniu z innymi karami przewidzianymi dla uczestników ruchu drogowego. Warto jednak wiedzieć, kiedy można taki mandat otrzymać.
Zobacz wideo Rowerem po chodniku? Zakaz, ale z rozsądnymi wyjątkami

Czy prawo przewiduje mandat dla rowerzysty poruszającego się po chodniku? Owszem! Co do zasady bowiem poruszanie się przez rowerzystę po chodniku jest zabronione.

Kiedy wystawiany jest mandat dla rowerzysty za jazdę po chodniku?

Jeśli rowerzysta złamie tę zasadę i wjedzie na chodnik, może grozić mu mandat w wysokości od 50 do 100 złotych. Jeśli natomiast policjant oceni, iż rowerzysta naruszył przepisy o korzystaniu z chodnika, może wymierzyć cykliście mandat w wysokości 200 złotych.

Rowerzysta zobowiązany jest bowiem do korzystania z drogi dla rowerów, bądź pasa ruchu dla rowerów, o ile zostały one wyznaczone dla kierunku, w którym rowerzysta się porusza, bądź zamierza skręcić. Jednak nawet poruszając się drogą dla rowerów i pieszych, rowerzysta zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszym.

Mandat dla rowerzysty za jazdę po chodniku - kiedy nie obowiązuje?

Poruszanie się chodnikiem jest rowerzystom - co do zasady - zabronione. Istnieją jednak wyjątki pozwalające na jazdę cyklistów po chodniku:

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym pozwala na korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem w sytuacji, gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
 • Ponadto rowerzysta może poruszać się chodnikiem wówczas, gdy szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry, zaś na drodze, wzdłuż której umiejscowiony jest chodnik, pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 50 km/h, a ponadto wzdłuż tej drogi nie wydzielono drogi dla rowerów, bądź też pasa ruchu dla rowerów (wszystkie te trzy okoliczności muszą zachodzić jednocześnie).
 • Ostatnim wyjątkiem, pozwalającym na poruszanie się rowerem po chodniku, jest sytuacja, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty. Jeśli silny wiatr, śnieg, ulewa, gęsta mgła lub gołoledź mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa cyklisty na jezdni, wówczas jego poruszanie się po chodniku jest dozwolone.

Należy jednak pamiętać, że kierujący rowerem zobowiązany jest w takiej sytuacji jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (przepis ten budzi nieco kontrowersji wśród cyklistów, gdyż jest wyjątkowo trudny do przestrzegania). Ponadto rowerzysta na chodniku musi zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie ustępować pierwszeństwa pieszemu, a także nie utrudniać mu poruszania się.

Mandaty dla rowerzystów: za co można zostać ukaranym?

Mandaty dla rowerzystów w związku z wejściem nowych przepisów poszły zdecydowanie w górę. I choć samo złamanie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku może kosztować rowerzystę od 50 do 100 złotych, zaś za naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów czy też pasa ruchu dla rowerów (jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym kierujący rowerem się porusza) cyklista może się spodziewać mandatu w wysokości 100 złotych, to lista przewinień, za które rowerzysta może zostać ukarany, wcale nie jest krótka, zaś kary finansowe mogą nieco uszczuplić zasobność jego portfela.

 • Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika bądź drogi dla pieszych może zostać ukarane mandatem w wysokości 200 złotych.
 • Jeśli rowerzysta korzystający z chodnika, drogi dla pieszych, bądź drogi dla pieszych i rowerów, naruszy przepis o obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, może otrzymać mandat za zbyt szybką jazdę w wysokości 300 złotych.
 • Podobna kara (300 zł) czeka kierującego rowerem, który poruszając się chodnikiem, drogą dla pieszych lub drogą dla pieszych i rowerów, nie ustąpi pieszemu pierwszeństwa, albo naruszy obowiązek nieutrudniania ruchu pieszemu.
 • 500 złotych może kosztować rowerzystę korzystanie z telefonu podczas jazdy, tyle samo wynosi również mandat za spowodowanie przez kierującego rowerem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Jazda na rowerze w stanie po użyciu alkoholu (do pół promila w wydychanym powietrzu) skutkuje mandatem w wysokości 1000 złotych, zaś w stanie nietrzeźwości (powyżej pół promila alkoholu) kosztuje kierującego rowerem 2500 złotych.

Kara finansowa może spotkać również rowerzystę, który dopuści się innych przewinień wobec pieszych.

 • Jeśli kierujący rowerem nie ustąpi pieszemu pierwszeństwa w strefie zamieszkania, może liczyć się z mandatem w wysokości od 50 do 100 złotych.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu może kosztować rowerzystę aż 200 złotych.
 • Jeśli natomiast kierujący rowerem nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na pasy, może otrzymać mandat w wysokości od 50 do nawet 500 złotych.
 • Podobna kara może zostać nałożona na rowerzystę, który nie zatrzyma się w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej czy też osobie o widocznym ograniczeniu sprawności ruchowej przejścia przez jezdnię.

Zobacz też: Krzyżowanie łańcucha. Przerzutek w rowerze też można używać źle. Unikaj skrajnych

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.