Jak ustępować pierwszeństwa autobusowi? To nie jest takie oczywiste

Jak ustępować pierwszeństwa autobusowi? Zagadnienie to nie jest tak oczywiste. Okazuje się, że przepisy prawne mówią raczej o umożliwieniu autobusowi włączenia się do ruchu. Jakie ma to konsekwencje?

Jak brzmią zapisy ''Prawa o ruchu drogowym''?

Czy faktycznie autobus jest na drodze pojazdem uprzywilejowanym? Z pewnością wokół takiego stwierdzenia narosło wiele nieścisłości i nieporozumień. Warto więc wrócić do odpowiednich przepisów ''Prawa o ruchu drogowym''. W szczególności chodzi o następujące ustalenia:

Art. 18. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.
2. Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z brzmieniem przepisów prawnych należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Niewątpliwie autobus nie jest pojazdem bezwzględnie uprzywilejowanym i należy się tutaj ściśle trzymać właśnie obowiązującego prawa. 

Jak ustępować pierwszeństwa autobusowi? To nieco bardziej skomplikowane

Jak ustępować pierwszeństwa autobusowi wyjeżdżającemu z zatoki? Czy jest to konieczne? Przede wszystkim nigdzie nie zostało wprost wyrażone to, że kierujący pojazdem jest zobowiązany do ustąpienia miejsca autobusowi przy zbliżaniu się do przystanku. Powszechnie istnieje jednak takie domniemanie. Z czym jest związane? Chodzi o konieczność umożliwienia kierowcy autobusu włączenia się do ruchu drogowego lub zmianę pasa ruchu. 

Różnica pomiędzy ustępowaniem pierwszeństwa a umożliwieniem włączenia się do ruchu jest jednak znaczna. Gdyby kierowca autobusu miał pierwszeństwo, to istnienie Art.18.2. byłoby niepotrzebne. Brzmi on:

Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zobacz wideo Wysyłasz dziecko na kolonie? Sprawdź, czym jedzie

Jak to wygląda w praktyce?

Kwestia umożliwienia włączenia się do ruchu autobusowi wymaga zachowania ostrożności zarówno jego kierowcy, jak i kierujących pojazdami zbliżającymi się do przystanku. W tym przypadku:

  • Kierowca autobusu musi upewnić się, że wjeżdżając na jezdnię lub zmieniając pas, nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku braku tej ostrożności może zostać ukarany mandatem za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi.
  • Kierujący pojazdem zbliżającym się do zatoki autobusowej musi zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby zatrzymać się po to, by umożliwić włączenie do ruchu autobusowi. Brak takich działań może skutkować mandatem za uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi).

Warto jeszcze dodać, że ostatnia sytuacja może mieć miejsce w pewnych szczególnych warunkach. Przede wszystkim chodzi o teren zabudowany. Autobus zaś musi być wyraźnie oznakowany i sygnalizować chęć włączenia się do ruchu. Także przystanek musi być oznaczony w wyraźny sposób tak, aby nie było wątpliwości co do jego charakteru.   

Nieco inaczej rzecz ma się z autobusem szkolnym. Przede wszystkim musi on zostać wyraźnie oznaczony z przodu i tyłu. Niezbędne jest wizualne zaznaczenie tego, że służy do przewozu grup dzieci i młodzieży np. do szkoły. W przypadku takiego pojazdu obowiązuje nakaz umożliwienia mu włączenia się do ruchu na podobnych zasadach, jak te opisywane wyżej. Podstawową różnicą jest jednak to, że musi być przestrzegany także poza terenem zabudowanym.  

Zobacz też: Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu? Wyjaśniamy kilka częstych sytuacji

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.