Via Carpatia rośnie w oczach - są plany na kolejne odcinki. Czy oni to w końcu skończą?

GDDKiA podpisała kolejną umowę na wydłużenie trasy S19 znanej jako Via Carpatia. Trudno zliczyć, który to już fragment. Tym razem trasa wydłuży się w województwie podlaskim o dwa odcinki o łącznej długości 25 kilometrów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę dwóch nowych odcinków drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. To łącznie 25 kilometrów Via Carpatii - międzynarodowego korytarza transportowego, który łączy państwa bałtyckie z południem Europy i biegnie przez Białystok, Lublin i Rzeszów.

Zobacz wideo Przyszłość motoryzacji. Jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in?

Ponad 80 kilometrów już w realizacji

Podpisane umowy dotyczą kolejnych dwóch z aż dziesięciu przetargów ogłoszonych w 2020 roku na budowę drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. Dwa nowe odcinki mają odpowiednio dziewięć (Haćki - Bielsk Podlaski) oraz 15,9 kilometra (Boćki - Malewice). W sumie w woj. podlaskim jest już w realizacji 81 kilometrów szlaku Via Carpatia.

Po podpisaniu dzisiejszych umów do fazy realizacji przeszło 37 zadań o łącznej długości blisko 470 km i wartości ponad 14 mld złotych

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podpisanie umów czekają jeszcze dwa podlaskie odcinki Via Carpatii: Bielsk Podlaski - Boćki (GDDKiA czeka na wyjaśnienia do złożonej oferty) oraz Malewice - Chlebczyn (trwa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych). Poza szlakiem Via Carpatia powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km w standardzie drogi ekspresowej S19.

Droga ekspresowa S19

Dwa nowe odcinki, na które właśnie podpisano umowy, mają być wybudowane jako dwujezdniowe drogi ekspresowe. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest w pierwszym kwartale 2023 r. Zakończenie prac i oddanie dróg do użytku zaplanowane jest na dwa lata później - pod koniec pierwszego kwartału 2025 r.

Trasa S19, Via CarpatiaTrasa S19, Via Carpatia GDDKiA

S19 Haćki - Bielsk Podlaski to obwodnica Bielska

Dziewięciokilometrowy fragment ekspresówki jest istotny przede wszystkim dla ruchu tranzytowego, który obecnie przejeżdża przez centrum Bielska Podlaskiego. Wybudowana ekspresówka wraz z dwoma węzłami - Bielsk Północ (skrzyżowanie z istniejącą DK19) i Bielsk Zachód (skrzyżowanie z DK66) - tranzyt na osi północ-południe (Białystok - Lublin) stanie się obwodnicą miasta i ominie je po zachodniej stronie. Kontrakt o wartości 325,98 mln zł zrealizuje firma Budimex.

W ramach prac powstanie siedem wiaduktów i dwanaście przejść dla małych i dużych zwierząt. Ponadto powstaną m.in. ogrodzenia zabezpieczające przed przedostawaniem się zwierząt na drogę, zbiorniki kompensacyjne dla płazów i nasadzenia roślin na obszarze ponad trzech hektarów.

S19 Boćki - Malewice

To dłuższy, bo prawie 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Boćki a miejscowością Malewice. Poza jezdnią powstanie dziesięć wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Tutaj również decyzja środowiskowa, oprócz standardowych urządzeń ochrony środowiska, przewiduje siatkę dogęszczającą i nasadzenia na obszarze ok. 5,7 hektara. Kontrakt o wartości 343,58 mln zł zrealizuje firma Strabag.

Dwa nowe fragmenty Via Carpatia S19 na PodlasiuDwa nowe fragmenty Via Carpatia S19 na Podlasiu GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Agora SA