Kolejne fragmenty S19 na samym południu kraju. Via Carpatia będzie miała prawie 600 km

Trasa S19 to jedna z najważniejszych dróg w kraju. Nazywana jest Via Carpatią i łączy nie tylko polskie miasta. Właśnie zapadła decyzja o budowie kolejnych fragmentów na samym południu Polski.

Via Carpatia, która w dużej mierze pokrywa się z trasą S19 to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozwinie handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów i Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Właśnie zapadła decyzja o rozbudowie południowej części S19.

Zobacz wideo

Będą kolejne odcinki S19

Oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (partner) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19. Mowa o odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe. Na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • cena (60 proc.);
  • kryteria pozacenowe (40 proc.) czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Trasa S19 Iskrzynia - Dukla, Via CarpatiaTrasa S19 Iskrzynia - Dukla, Via Carpatia GDDKiA

S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe

W przetargu na odcinek S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe wpłynęło 11 ofert, a zwycięskie konsorcjum wyceniło zaprojektowanie i budowę tego odcinka na 365 mln zł. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach prac powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe, obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz urządzenia ochrony środowiska.

S19 Via Carpatia, LublinBudowa Via Carpatia nie ma końca. Powstanie kolejny fragment na Podlasiu

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

W przetargu na ten dziesięciokilometrowy odcinek, oferty złożyło osiem firm. Strabag za zaprojektowanie i wykonanie tego odcinka drogi zaoferował blisko 479 mln zł .

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla, para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe (kat. I), obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, dwa przejścia dolne dla średnich zwierząt, przejście dolne dla małych zwierząt, dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Wykonawcy na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będą mieć 36 miesięcy. Ponadto wymaganiem inwestora jest złożenie wniosku o uzyskanie ZRID w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy).

Via Carpatia, S19 Malewice - ChlebczynJest plan na wydłużenie trasy Via Carpatia. Kolejne 25 kilometrów S19 na Podlasiu

Via Carpatia, trasa S19Via Carpatia, trasa S19 GDDKiA

Więcej o: