Drogi w Polsce są coraz tańsze. Nie w eksploatacji, a w budowie

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacznie zmniejszył się koszt budowy jednego kilometra dróg szybkiego ruchu w stosunku do wcześniejszych lat. Teraz jest taniej, czy wcześniej było za drogo?

GDDKiA przeanalizowała koszty budowy dróg z ostatnich kilkunastu miesięcy. Z analiz wynika, że średni koszt budowy kilometra dróg szybkiego ruchu, zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych, się zmniejsza. Mówimy tu o wartościach wynikających z podpisanych umów, a nie z ofert z najniższą ceną. Można zaobserwować również spadek wartości najniższych ofert w porównaniu z wcześniejszymi kosztorysami.

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

16 umów w cztery miesiące

Zestawienie obejmuje cały zeszły rok 2020 oraz pierwsze cztery miesiące 2021 r. Od początku roku GDDKiA podpisała aż 16 umów na realizację 114 kilometrów autostrad, ponad 92 kilometrów dróg ekspresowych oraz 13 kilometrów obwodnic (dróg klasy GP).

Strona e-TOLL już działa. Za chwilę rusza rejestracja dla kierowców. Chodzi o zmiany, które wejdą w życie w czerwcuStrona e-TOLL już działa. Za chwilę rusza rejestracja dla kierowców. Chodzi o zmiany, które wejdą w życie w czerwcu

Co wpływa na cenę?

Koszt powstania drogi jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Średnie ceny budowy odcinka autostrady lub drogi ekspresowej są więc porównywalne. Na brak dużych różnic ma wpływ ma m.in. większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach. W ostatnich latach podpisano sporo umówi na odcinki dróg ekspresowych przechodzące tunelami i obiektami inżynierskimi przez tereny górzyste. Te bardzo kosztowne odcinki podnosiły średnią cenę kilometra drogi ekspresowej w ostatnich latach.

Budowa tuneluBudowa tunelu GDDKiA

Cena za kilometr autostrady

W 2020 roku podpisano trzy umowy na realizację autostrad:

  • dwóch odcinków powstającej od podstaw A2 na wschód od Mińska Mazowieckiego,
  • dobudowę jednej jezdni przyszłej A18 w woj. lubuskim.

W 2021 roku podpisaliśmy już umowy na siedem kolejnych odcinków autostrad:

  • pięć na A2,
  • dwa na A18.

W 2020 roku koszt budowy 1 kilometra autostrady A2 wynosił od 41,4 do 44,8 mln zł, to w podpisanych w tym roku umowach mamy wartości od 29,3 do 41,2 mln zł za 1 kilometr. W przypadku przebudowy południowej jezdni i dostosowania obecnej DK18 do parametrów autostrady koszt 1 kilometra zmniejszył się z 15,9 do 11,4 mln zł.

Cena za budowę kilometra drogi w 2021 r.Cena za budowę kilometra drogi w 2021 r. GDDKiA

Cena za kilometr drogi ekspresowej

Na średni koszt budowy dróg ekspresowych wpływają głównie wspomniane wcześniej odcinki z tunelami w terenach górskich. W 2019 roku podpisano umowę na budowę drogi S1 - obwodnicy Węgierskiej Górki, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 kilometr (161,7 mln zł). Umowa na odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych. Dla porównania w tym samym roku podpisano umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Jest to kontrakt o wartości 667 mln zł na odcinek o długości 24,8 km, czyli w przeliczeniu na 1 kilometr daje to kwotę 26,9 mln zł.

Słupki przy drodze: po co są i co oznaczają wpisane na nich cyfry?Słupki przy drodze: po co są i co oznaczają wpisane na nich cyfry?

W 2020 roku podpisano również umowę na budowę S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy o długości 10,3 km z tunelem o długości ok. 2 km, sześcioma estakadami, dwoma wiaduktami nad S19 i jeszcze kilkoma innymi obiektami. Wartość tej umowy to ponad 2,2 mld zł, a średni koszt budowy 1 kilometra to ponad 217 mln zł. Dla porównania budowa odcinka S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino o długości ok. 19,3 km to koszt ok. 480 mln zł, czyli średnio 24,8 mln zł za 1 kilometr.

Spośród podpisanych w tym roku umów na budowę dróg ekspresowych najwyższy średni koszt budowy 1 kilometra jest na odcinku S6 Chwaszczyno - Żukowo - to blisko 44 mln zł. Koszt budowy całego 16-kilometrowego odcinka to ponad 715 mln zł. Z kolei ok. 30,5 mln zł wyniesie koszt budowy 1 km S7 pomiędzy Miechowem i Szczepanowicami. To krótki odcinek o długości ok. 5,3 km i wartości robót blisko 162,4 mln zł.

Budowa dróg ekspresowych i autostradBudowa dróg ekspresowych i autostrad GDDKiA

Cena za kilometr dróg klasy GP - głównej o ruchu przyspieszonym

Dla dróg kasy GP średnia wartość 1 kilometra to ok. 26,7 mln zł w 2020 roku, a obecnie ok. 14,6 mln zł. To głównie jednojezdniowe drogi. Wyjątkiem są dwie inwestycje, na które umowy podpisano w 2020 roku. To dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia na DK44 o długości ok. 9 km i wartości umowy 467,7 km (średnio ok. 51,7 mln za 1 km) oraz również dwujezdniowy tzw. łącznik brzeski na DK75 o długości 3 km i wartości ok. 98,3 mln zł (1 km ok. 32,8 mln zł.). Te dwa odcinki mocno zawyżają cenę jednego kilometra dróg klasy GP.

Via Carpatia, S19 Malewice - ChlebczynJest plan na wydłużenie trasy Via Carpatia. Kolejne 25 kilometrów S19 na Podlasiu

Nie zawsze decyduje najniższa cena

Ogłaszając przetargi na realizację inwestycji drogowych, jako kryteria oceny ofert GDDKiA podaje cenę, możliwość skrócenia czasu realizacji i wydłużenia gwarancji na niektóre elementy drogi. W 2021 roku wartości najtańszych ofert wahały się między 53 a 99 proc. (średnio ok. 71,3 proc.) kosztorysów. W roku ubiegłym rozrzut był zdecydowanie większy, od ok. 45,9 do 141,8 proc. (średnio 80,8 proc.) wartości pierwotnych założeń.

W 2021 roku dwukrotnie podpisano umowy na realizację odcinków z wykonawcami, których oferta (pod względem ceny) była w zestawieniu na drugim miejscu. Dotyczy to odcinków S19 - Kuźnica - Sokółka Północ w woj. podlaskim oraz Lublin Rudnik - Lubartów Północ w woj. lubelskim. Na pierwszy z tych odcinków, o długości ok. 15,8 km, kosztorys opiewał na ok. 832 mln zł, najniższa oferta na ok. 449 mln zł (54 proc. wartości kosztorysu), a wybrana oferta na 526,2 mln zł, co daje średnią za kilometr ok. 33,3 mln zł. Dla drugiego z odcinków, o długości ok. 23 km, kosztorys wynosił ok. 1,1 mld zł, najniższa oferta to ok. 663,6 mln zł (ok. 60 proc. kosztorysu), a wybrana ok. 835,7 mln zł, co dało średnią cenę 1 km na poziomie 36,3 mln zł.

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - WirwajdyTrasa S5 połączy autostradę A1 z ekspresówką S7. To może być kluczowa droga

Budowa dróg ekspresowych i autostradBudowa dróg ekspresowych i autostrad GDDKiA

Więcej o: