Trasa S5 połączy autostradę A1 z ekspresówką S7. To może być kluczowa droga

Powstanie kolejny odcinek drogi ekspresowej S5. Nowy fragment pomiędzy Ostródą i Grudziądzem będzie miał kluczowe znaczenie dla kierowców, bo połączy drogę ekspresową S7 z autostradą A1.

Planowaną inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od miejscowości Wirwajdy do granicy woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a drugi - od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził oba programy inwestycji, dzięki czemu w połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji dla całej ok. 90-kilometrowej trasy.

Zobacz wideo 38-latka jechała wózkiem inwalidzkim po ekspresówce
W 2020 r. zakończyliśmy pierwszy etap, czyli Studium korytarzowe. Teraz uzyskaliśmy finansowanie dalszych prac przygotowawczych. Dzięki temu przejdziemy do opracowania możliwych wariantów przebiegu trasy w dwóch korytarzach. Propozycje projektantów przedstawimy lokalnym społecznościom i po wysłuchaniu ich głosów wskażemy wariant optymalny

- podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebieg nowej drogi

W ubiegłym roku zakończono prace nad studium korytarzowym, czyli przebiegiem planowanej drogi. Po rozmowach z przedstawicielami samorządów terytorialnych, z czterech proponowanych korytarzy do dalszych prac wskazano dwa o szerokości kilku kilometrów. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi - w okolicy Lubawy. W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 ma połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta.

Projektanci pracując nad dokumentacją zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Potwierdzeniem lokalizacji docelowego rozwiązania będzie wydanie decyzji środowiskowych.

Trasa S5 - warianty przebiegu drogiTrasa S5 - warianty przebiegu drogi GDDKiA

Terminy - poczekamy ponad 10 lat

Prace przygotowawcze potrwają do 2028 r. Ich orientacyjny koszt wyniesie około 33 mln zł, natomiast koszt budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. GDDKiA przewiduje, że zakończenie budowy nastąpi w 2032 r.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi głównej, dodatkowych jezdni, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie i oświetlenie drogi, elementy obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz urządzenia zarządzania ruchem.

Ważna ekspresówka

Nowy odcinek S5 połączy drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Powstanie korytarz transportowy na osi wschód-zachód, a tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Ważnym elementem jest także możliwość przeniesienia ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane, co usprawni przewozy towarowe, odciąży sieć drogową przechodzącą przez centra miast i poprawi warunki życia mieszkańców.

Prace na S5 w województwie warmińsko-mazurskim już trwają

Aktualnie trwają prace na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o długości ok. 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Zaawansowanie inwestycji przekroczyło już 30 proc., a oddanie do ruchu przewidziane jest w maju 2023 roku.

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - WirwajdyBudowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy GDDKiA

Więcej o: