Przepisy | Zrobią porządek z tablicami na bagażnik rowerowy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad pakietem rozporządzeń umożliwiających wydawanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, umieszczonej na bagażniku do przewożenia rowerów

NIK krytycznie o oznakowaniu polskich dróg

Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na zgodne z prawem i bezpieczne korzystanie z bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu.

Dodatkowa tablica będzie miała ten sam numer rejestracyjny co samochód, którym będą przewożone rowery. Tablicę, na wniosek właściciela pojazdu, będzie wydawał organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu samochodowego (z wyłączeniem motocykla). O wydanie dodatkowej tablicy będzie można wnioskować przy rejestracji pojazdu, bądź w późniejszym terminie - wtedy wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu (i kartę pojazdu - jeżeli była wydana).

W projekcie uwzględniono uproszczony wniosek o wydanie dodatkowej tablicy przez każdego ze współwłaścicieli pojazdu, a także możliwość jej zwrotu w przypadku przerejestrowania pojazdu na wniosek nowego właściciela pojazdu.

Dodatkowa tablica rejestracyjna będzie umieszczana na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym. Nie będzie potrzeby określania dodatkowych wymagań, ponieważ będzie ona zgodna z obowiązującym wzorem. Tablica będzie zamawiana przez organ rejestrujący u uprawnionego producenta tablic rejestracyjnych. Do legalizacji tablicy będzie wydawana dodatkowa nalepka legalizacyjna.

Koszt wydania zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika wyniesie 52,50 zł. Złoży się na to opłata w wysokości 50 proc. opłaty za wydanie tablic samochodowych (tj. 40 zł) oraz opłata za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych (12,50 zł).

Projektowane przepisy uregulują kwestię warunków montażu bagażnika z tyłu pojazdu na haku holowniczym, w tym wyposażenia bagażników w odpowiednie światła zewnętrzne i miejsce na tablicę rejestracyjną. Określą także warunki techniczne w zakresie przenoszonych przez bagażniki obciążeń jak i zabezpieczenia przed rozłączeniem lub przemieszczeniem. Wymagania w tym zakresie zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Projekty rozporządzeń zostały skierowane do konsultacji publicznych, natomiast dla projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zakończył się etap uzgodnień wewnątrzresortowych. Do uchwalenia jeszcze daleka droga, ale nowe przepisy wydają się być rozsądne więc mamy nadzieje, że szybko wejdą w życie.

ZOBACZ TAKŻE:

Poradnik | Jedź bezpiecznie na weekend

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.