Na zdjęciu widać stado świętych krów. Piesi mają zbyt wiele przywilejów. Tak uważa co czwarty Polak

Piotr Kozłowski
Zdaniem 24 proc. Polaków piesi w Polsce są traktowani jak święte krowy - wynika z badania przeprowadzonego przez Moto.pl. I było tak jeszcze przed dniem, w którym piesi zyskali nowe przywileje. W opinii co dziesiątego (9 proc.) nie powinni oni mieć pierwszeństwa przed samochodem. Nawet znajdując się na pasach.

Od 1 czerwca 2021 r. piesi mają pierwszeństwo przed samochodem już wtedy, gdy wchodzą na pasy. Do tej pory pierwszeństwo przysługiwało tym, którzy na pasach się znaleźli. To wręcz rewolucyjna zmiana, o której na tydzień przed jej wprowadzeniem nie słyszało aż 4 na 10 Polaków (pisaliśmy o tym tutaj: 4 na 10 Polaków nie wie nic o przepisach, które wchodzą w życie. Skąd mają wiedzieć, skoro państwo milczy?). Co o nowych przepisach sądzą Polacy? Jak ich zdaniem powinna wyglądać kwestia pierwszeństwa pieszych na pasach? Na te i inne pytania odpowiada badanie przeprowadzone przez Moto.pl.

Zobacz wideo Nie wrócimy już na dawne tory. Poprzedni rok zmienił branżę moto nie do poznania

Pierwszeństwo pieszych? Kierowcy i piesi często mają odmienne zdania

Co ważne, wspomniane badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-24 maja, a zatem przed wejściem w życie nowych przepisów. Na pytanie "Z którą opinią na temat pieszych w Polsce zgadzasz się najbardziej?" prawie połowa ankietowanych (48 proc.) odpowiedziała, że piesi nie mają ani za dużo, ani za mało przywilejów i że ówczesne prawo (dające pierwszeństwo pieszemu znajdującemu się na pasach) jest w sam raz. 28 proc. uważało, że ówczesne prawo niedostatecznie chroniło pieszych, a aż 24 proc., że piesi mają zbyt wiele przywilejów i są jak święte krowy.

Pierwszeństwo pieszych - badanie Moto.plPierwszeństwo pieszych - badanie Moto.pl Moto.pl

Warto zwrócić uwagę na duże różnice w odpowiedziach w poszczególnych grupach ankietowanych. Jeśli całą ogólnopolską próbę z badania (N=1088 osób) podzielimy na tych, którzy są kierowcami oraz tych, którzy nimi nie są, zauważymy spore różnice w odpowiedziach. Prawie co trzeci kierowca (30 proc.), który regularnie jeździ samochodem, jest zdania, że piesi mają za dużo przywilejów - są jak święte krowy. Tego samego zdania jest 13 proc. badanych, którzy nie są kierowcami. Jednocześnie aż 40 proc. nie-kierowców uważa, że prawo niedostatecznie chroni pieszych, z czym zgadza się tylko co piąty kierowca (22 proc.).

Kiedy pieszy powinien mieć pierwszeństwo

Zestawiając powyższe wyniki z odpowiedziami na inne pytanie można dojść do wniosku, że znajomość przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściach nie jest zbyt wysoka. Skąd taki wniosek? Prawie połowa badanych (48 proc.) na pytanie dotyczące sytuacji pieszych w Polsce odpowiada, że obecne przepisy (obowiązujące przed pierwszym czerwca) są w sam raz. Tymczasem na pytanie "Która zasada dotycząca przejść dla pieszych (pasów) jest według Ciebie najlepsza i powinna obowiązywać w Polsce?" tylko 17 proc. odpowiada, że "Pieszy powinien mieć pierwszeństwo przed samochodem dopiero, gdy znajduje się na pasach", co było zgodne z przepisami obowiązującymi w dniach przeprowadzania badania. Co ciekawe, najczęściej wskazywaną odpowiedzią (37 proc.) jest "Pieszy powinien mieć pierwszeństwo przed samochodem, gdy zaczyna wchodzić na pasy". Taki przywilej zyskał po 1 czerwca.

Pierwszeństwo pieszych - badanie Moto.plPierwszeństwo pieszych - badanie Moto.pl Moto.pl

W powyższych odpowiedziach warto zwrócić uwagę na kilka faktów:

  • Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych na przejściach mają największy odsetek zwolenników spośród wszystkich odpowiedzi.
  • Dokładnie taki sam odsetek badanych (37 proc.) jest zwolennikami jeszcze większej ochrony pieszych: 25 proc. chciałoby pierwszeństwa w momencie zbliżania się do przejścia (jest spora różnica między wchodzeniem na przejście a zbliżaniem się do niego, o czym pisaliśmy w tym artykule: Kiedy pieszy jest wchodzący? Prawdziwy ekspert wyjaśnia nowe prawo ekspertom z internetu), a 12 proc. jest zwolennikami bezwzględnego pierwszeństwa pieszych.
  • Niespełna co dziesiąty Polak (9 proc.) uważa, że piesi w ogóle nie powinien mieć pierwszeństwa przed samochodem - bez względu na miejsce i okoliczności. To najrzadziej wskazywana odpowiedź, choć odsetek jej zwolenników i tak jest zaskakująco wysoki.

W kolejnych dniach na łamach Moto.pl będziemy prezentować pozostałe wyniki przeprowadzonego badania.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie serwisu Moto.pl przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, na ogólnopolskiej próbie N=1088 osób. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji dorosłych Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji badania: 21-24 maja 2021 r.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.