ikona

Więcej o:

ikona

 • Przywracanie przypadkowo usuniętej ikony Kosza

  Jak przywrócić przypadkowo usuniętą ikonę Kosza? 1. W wierszu polecenia lub w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz komendę control desk.cpl,,@web. Wciśnij [Enter] 2. W oknie Ustawienia okien pulpitu zaznacz pole wyboru Kosz. Spowoduje to przywrócenie ikony Kosza na pulpit, choć niestety czasem mogą

 • Błędne wyświetlanie ikon na pulpicie

  Aby wyczyścić bufor ikon: Przejdź do folderu Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji. Folder znajduje się na partycji, na której zainstalowałeś system Windows. Folder Ustawienia lokalne jest folderem ukrytym. Aby włączyć wyświetlanie ukrytych plików i folderów, w

 • Przywracanie efektu przezroczystości nazwom ikon

  Aby przywrócić przezroczystość nazwom ikon: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Przejdź do zakładki Zaawansowane. W sekcji Wydajność kliknij Ustawienia. Na liście zaznacz Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu. Kliknij przycisk OK, a

 • Windows Vista: przywracanie ikon usuniętych z pulpitu

  W celu przywrócenia ikon: Kliknij na puste miejsce na pulpicie i z menu wybierz Personalizuj. W obszarze zadania kliknij Zmień ikony pulpitu. Teraz w sekcji Ikony pulpitu zaznacz pola wyboru przy ikonach, które mają się pojawić. Rys. Przywracanie podstawowych ikon pulpitu

 • Przywracanie ikony Pokaż pulpit na pasku Szybkiego uruchamiania

  Jest kilka metod jej przywrócenia. Najprostszą jest wejście na stronę http://support.microsoft.com/?scid=aw;en-us;190355&eula=1, zaakceptowanie warunków umowy, a następnie odpowiedzenie na kilka prostych pytań. Ikona Pokaż pulpit zostanie automatycznie odtworzona. Rys. Najprostszy sposób

 • Zmiana wyglądu ikon skrótów

  drzewie po lewej stronie znajdziesz poszczególne kategorie ustawień. Aby zmienić ikonę strzałki, która jest umieszczana w lewym dolnym rogu każdego skrótu, jaki zamieszczasz na pulpicie, na dowolną wybraną przez siebie: W Windows XP wybierz File System /Change the shortcut icon. Po prawej stronie kliknij

 • Zniknęła ikona głośności na pasku zadań - jak przywrócić?

  Aby przywrócić ikonę głośności z powrotem na pasek zadań musimy wykonać następujące kroki. 1. Klikamy Start -> Ustawienia -> Panel Sterowani a. Tu odnajdujemy i klikamy Dźwięki i urządzenia audio. 2. Zaznaczamy Umieść ikonę głośności na pasku zadań. Jeśli opcja była wcześniej zaznaczona

 • Windows XP - Jak przywrócić ikonę Pokaż pulpit?

  Aby przywrócić ikonę Pokaż pulpit musimy wykonać następujące kroki. 1. Otwieramy Notatnik i wpisujemy / przeklejamy następujące dane: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop 2. Teraz klikamy Plik -> Zapisz jako... -> i tu wpisujemy Pokaż pulpit.scf. Bardzo istotne

 • Zmniejszanie liczby ikon widocznych na pasku zadań

  W Windows można regulować liczbę ikon wyświetlanych na pasku zadań. W tym celu: Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pasku zadań i z menu kontekstowego wybierz Właściwości. W zakładce Pasek zadań zaznacz pole Ukryj ikony nieaktywne i wciśnij przycisk Dostosuj. W kolejnym oknie zaznacz

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.