Prawo jazdy. Po 10 latach rosną stawki za egzaminy, ale nie dla... kierowców

Po ponad 10 latach rosną stawki za egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury udostępniło projekt nowego rozporządzenia, który trafił do bazy rządowego centrum legislacji.

Chcesz egzaminować kandydatów na kierowców? Przygotuj się na większe wydatki. Poznaliśmy projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Akt prawny przygotowany przez zespół prawników ministerstwa infrastruktury został opublikowany w bazie rządowego centrum legislacji i trafił do konsultacji publicznych.

Zobacz wideo

Zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat określa minister właściwy do spraw transportu. Znamienne, że wymagana jest konsultacja z szefami innych resortów. Rozporządzenie przygotowano w porozumieniu z szefami MSWiA i MON. Nietrudno zgadnąć, że w myśl planowanych przepisów podwyższono stawki opłat.

Kandydatów na egzaminatorów czekają spore podwyżki w porównaniu z obecnymi stawkami. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami (rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.) za część teoretyczną egzaminu państwowego należy zapłacić zaledwie 30 zł. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) stawki wzrosną do 100 zł.

Nowe stawki opłat egzaminacyjnych za część teoretyczną

  • Prawo jazdy kategorii A – 100 zł
  • Prawo jazdy kategorii B lub T – 100 zł
  • Prawo jazdy kategorii C lub D – 100 zł
  • Pozwolenie – 100 zł

Stawki egzaminów praktycznych uzależniono od kategorii prawa jazdy. Najniżej wyceniono egzamin praktyczny na pozwolenie kierowania tramwajem (125 zł) i kategorię AM (140 zł). Najwyżej zaś w przypadku kategorii takich jak m.in. C+E czy D+E (245 zł). W przypadku popularnej kategorii B obecnie obowiązuje stawka w wysokości 140 zł za część praktyczną.

Nowe stawki opłat egzaminacyjnych za część praktyczną

  • Prawo jazdy kategorii A – 200 zł
  • Prawo jazdy kategorii B lub T – 250 zł
  • Prawo jazdy kategorii C lub D – 300 zł
  • Pozwolenie – 150 zł
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.