Mandaty za parkowanie 2022. Zmiany dla cwaniaków. Kary to teraz 800 i 1200 zł

Polscy kierowcy prześcigają się w pomysłach na nieprawidłowe parkowanie. Nie odstraszają ich nawet mandaty, które zwykle wynoszą od 100 do 300 zł. Są jednak sytuacje, kiedy zapłacimy więcej. W innych samochód może zostać odholowany.

Za złe parkowanie możesz dostać nawet 800 lub 1200 zł mandatu

Wysokość mandatu karnego waha się od 100 zł do 300 zł. Przykładowo za zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 100 zł, a za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym, tramwajowym, na skrzyżowaniu lub bliżej niż 10 m od nich - aż 300 zł. Wyjątkową sytuacją jest parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Za takie wykroczenie grozi nawet 800 zł i 5 punktów karnych. To spora podwyżka, którą wprowadzono wraz z zaostrzeniem taryfikatora. Przed styczniem 2022 r. kara wynosiła 500 zł.

Jeżeli zaparkujemy na takim miejscu, a do tego posługujemy się nieuprawnioną kartą parkingową, to zostaniemy ukarani 1200 złotowym mandatem i 7 punktami karnymi. Wcześniej było to 800 zł. Nieuczciwi kierowcy podrabiają karty lub kupują je w internecie, żeby nielegalnie parkować na niebieskich kopertach i unikać kary. Znacznie podwyższony mandat ma ich zniechęcić do takich pomysłów.

Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Wysokie mandaty za parkowanie - kiedy mandat wynosi do 300 zł?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych to skrajna sytuacja i nie dziwi bardzo ostra kara za takie przewinie. Są jeszcze inne sytuacje, kiedy kierowca musi się liczyć z wysokim mandatem. W przypadku reszty w 2022 r. nie było już zmian. Wysoki mandat dostaniecie za:

 • 100 - 300 zł. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.
 • 300 zł. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
 • 100 - 300 zł. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi.
 • 200 zł. Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.
 • 150 zł. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku.
 • 150 - 300 zł. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.
 • 200 - 300 zł. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

Są to przede wszystkim sytuacje, w których źle postawiony pojazd stwarza niebezpieczeństwo dla innych.

Mandat za parkowanie w wysokości 100 zł. Kiedy?

Za mniej poważne wykroczenia w polskim prawie przewidziano mandat w wysokości 100 zł. W jakich sytuacjach kierowcy grozi 100 zł mandatu?

 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię.
 • Zatrzymanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni.
 • Zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania.
 • Zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni.
 • Zatrzymanie pojazdu na pasie między jezdniami.
 • Zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości.
 • Zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu.
 • Zatrzymanie pojazdu na drodze dla rowerów.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku.
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd.
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone.

Złe parkowanie - kiedy samochód zostanie odholowany?

W przypadku odholowania źle zaparkowanego samochodu w Polsce mamy bardzo precyzyjną listę sytuacji, kiedy się to stanie. Służby miejskie odholują nasz samochód w następujących sytuacjach:

 • Samochód został zaparkowany w miejscu oznaczonym specjalną tabliczką informującą o możliwości odholowania. Auto zostanie w takim przypadku odholowane, nawet jeżeli zostało zaparkowane w sposób, który nie powoduje zagrożenia;
 • Samochód został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. W takim przypadku pojazd zostanie odholowany także w przypadku, gdy konkretne miejsce nie zostało oznaczone tabliczką ostrzegającą o możliwości odholowania pojazdu;
 • Samochód został zaparkowany w miejscu dla inwalidów bez stosownej karty parkingowej;
 • Stan samochodu zagraża bezpieczeństwu, powoduje uszkodzenie drogi lub zagraża środowisku;
 • Właściciel samochodu nie ma potwierdzenia opłacenia składki OC, a samochód jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem Unii Europejskiej, EFTA ani w Szwajcarii;
 • Samochód przekracza dopuszczalne wymiary, masę lub nacisk osi;
 • Samochodem kierowała osoba nietrzeźwa i nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, np. poprzez przekazanie go innej osobie;
 • Samochodem kierowała osoba nieposiadająca stosownych uprawnień albo której zatrzymano prawo jazdy, a nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, np. poprzez przekazanie go innej osobie;
 • Samochód jest zaparkowany w odpowiednim miejscu, ale utrudnia akcję ratunkową np. interwencję straży pożarnej albo przejazd karetki. W tym przypadku samochód zostanie odholowany, ale kierowca nie zostanie obciążony kosztami odholowania.

Jeśli samochód zostanie odholowany, to kierowca musi się liczyć z kolejnymi, bardzo wysokimi kosztami.

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 r.

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego (UTO) - holowanie 128 zł, przechowywanie za dobę 24 zł, w sumie 152 zł,

 • rower lub motorower - holowanie 128 zł, przechowywanie za dobę 24 zł, w sumie 152 zł,
 • motocykl - holowanie 251 zł, przechowywanie za dobę 33 zł, w sumie 284 zł,
 • pojazd o DMC do 3,5 tony - holowanie 542 zł, przechowywanie za dobę 46 zł, w sumie 588 zł,
 • pojazd o DMC od 3,5 do 7,5 tony - holowanie 677 zł, przechowywanie za dobę 60 zł, w sumie 737 zł,
 • pojazd o DMC od 7,5 do 16 ton - holowanie 956 zł, przechowywanie za dobę 86 zł, w sumie 1042 zł,
 • pojazd o DMC powyżej 16 ton - holowanie 1409 zł, przechowywanie za dobę 154 zł, w sumie 1563 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - holowanie 1714 zł, przechowywanie za dobę 225 zł, w sumie 1939 zł.

Do tego oczywiście trzeba doliczyć mandat za nieprawidłowe parkowanie i koszty stają się naprawdę odczuwalne. Dlatego każdy kierowca powinien wiedzieć, kiedy jego samochód może zostać odholowany.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.