Twoje auto zostało odholowane? Możesz go już nie odzyskać

W niektórych sytuacjach nieprawidłowo pozostawione pojazdu mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby do tego doszło oraz jakie mogą być dalsze konsekwencje.

Prawo o ruchu drogowym określa, w jakich sytuacjach pojazd może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. To nie oznacza, że zawsze decyzja jest oczywista. Dużo zależy od interpretacji służb. Możliwa jest też sytuacja, w której właściciel nie odzyska swojego auta, gdyż to przepadnie na rzecz powiatu. 

Kiedy pojazd może zostać odholowany?

 1. Gdy jest pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu.
 2. Kiedy pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia OC i jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem członkowskim.
 3. Jeśli przekracza wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego i nie ma możliwości skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczony jest ruch takiego pojazdu.
 4. Gdy jest bezprawnie pozostawiony na miejscu dla osób niepełnosprawnych.
 5. Gdy jest pozostawiony za znakiem wskazującym, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 6. Gdy kierujący autem nie posiada uprawnień do jego prowadzenia, a w pojeździe nie znajduje się osoba, która mogłaby poprowadzić samochód.
 7. Gdy kierujący autem jest w stanie nietrzeźwości.
 8. Gdy zły stan samochodu zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego
 9. Gdy pojazd utrudnia przeprowadzanie akcji ratowniczej.

Więcej artykułów o przepisach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Kto może odholować pojazd?

 • Policjant - może wydać dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi we wszystkich powyższych sytuacjach.
 • Strażnik miejski (gminny) - tylko w sytuacji z pkt. 1, 4 i 5.
 • Osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji z pkt. 9.

Co dzieje się z odholowanym pojazdem?

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym, czyli tzw. parkingu depozytowym. Będzie tam przebywał do czasu, aż jego właściciel uiści opłatę za jego usunięcie oraz parkowanie.

Koszt odholowania pojazdu

Wysokość opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie ustalają zawsze władze lokalne. Aby nie dochodziło do sytuacji, w których ceny za tę nieproszoną usługę będą absurdalnie wysokie, polskie prawo określa ich maksymalne stawki. W 2022 roku wynoszą one:

 • 28 zł – za rower lub motorower, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego (24 za dobę parkowania);
 • 251 zł – za motocykl (33 za dobę parkowania);
 • 542 zł – za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (46 za dobę parkowania);
 • 677 – za pojazd o DMC powyżej 3,5 do 7,5 tony (60 za dobę parkowania);
 • 956 – za pojazd o DMC powyżej 7,5 do 16 ton (86 za dobę parkowania);
 • 1409 – za pojazd o DMC powyżej 16 ton (154 za dobę parkowania);
 • 1714 – za pojazd przewożący materiały niebezpieczne (225 za dobę parkowania)

Oznacza to, że za usunięcie z drogi samochodu osobowego i 3 dni parkowania zapłacimy maksymalnie 680 zł. Na tym koszty się nie kończą, gdyż usunięcie pojazdu wiąże się także z mandatem za nieprawidłowe jego zatrzymanie. W zależności od naruszonego przepisu mandat może wynieść od 100 do 300 .

Co zrobić jeśli pojazd został odholowany?

Najlepiej odebrać je jak najszybciej, gdyż za każdą kolejną dobę parkowania, naliczana jest opłata. Po odbiór  należy zgłosić się ze specjalnym zezwoleniem wydanym przez podmiot, który wydał decyzję o usunięcia pojazdu. Czyli np. przez policję lub straż miejską. Należną opłatę trzeba uiścić do 7 dni od chwili wydania zezwolenia.

Zobacz wideo Parkowanie na przystankach w oku policyjnej kamery

W jakiej sytuacji możesz nie odzyskać odholowanego auta?

Zgodnie z art. 130a, ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym starosta może wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona, nie odebrała pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Przepisu nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. W takich sprawach sąd musi stwierdzić czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności czy usunięcie pojazdu było zasadne oraz, czy orzeczenie to nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.W praktyce stosowanie tego przepisu rodzi wiele wątpliwości. Chociażby za sprawą nieprecyzyjnie uregulowanego trybu poszukiwania właściciela usuniętego pojazdu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.