Podpisano umowę na budowę obwodnicy Gryfina. DK31 będzie dłuższa

GDDKiA podpisała z wykonawcą umowę za budowę obwodnicy Gryfina. Nowa droga powstanie w ramach Programu 100 obwodnic. Prace ruszą pod koniec przyszłego roku.

Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31. To pierwsza z planowanych dziewięciu inwestycji w ramach Programu 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim. Umowa o wartości 74,77 mln zł została zawarta z konsorcjum firm Roverpol (lider) i Rover Infraestructuras (partner). Prace powinny zostać zakończone w 2025 roku.

Zobacz wideo

Projekt i budowa

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę o długości 5,6 km. Na przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest 17 miesięcy. Roboty budowlane powinny zostać wykonane w ciągu 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Rozpoczęcie prac budowlanych powinno więc nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku, a ich zakończenie - w drugim kwartale 2025 roku.

Przebieg obwodnicy Gryfina

Obecnie odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi przez środek miasta. W południowej części jest wręcz jedyną drogą, co sprawia, że kumuluje się tam ruch tranzytowy i lokalny. Planowana obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,6 km. Na trasie powstaną cztery ronda - na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Nowa obwodnica będzie wyposażona w urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ochroną środowiska. Pojawią się wiadukty, przejścia dla małych zwierząt i przepusty dla płazów. W miejscach wymagających ochrony otaczającego terenu przed hałasem, przewidziano budowę ekranów akustycznych.

DK 31 - obwodnica GryfinaDK 31 - obwodnica Gryfina GDDKiA

Bezpieczeństwo mieszkańców

Budowa obwodnic zawsze ma ten sam cel - wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy. Dzięki temu zwiększa się komfort mieszkańców oraz zmniejsza liczba zdarzeń drogowych, wynikających głównie z dużego natężenia ruchu i licznych punktów potencjalnych kolizji (np. skrzyżowania, wyjazdy itp.).

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic

Plany budowy obwodnicy Gryfina sięgają początków ubiegłego dziesięciolecia. Już w 2012 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a prace nad koncepcją programową rozpoczęto w 2018 roku. Ujęcie tej inwestycji w rządowym Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło ogłoszenie pod koniec września ubiegłego roku przetargu na realizację obwodnicy.

Program budowy 100 obwodnic w woj. zachodniopomorskim obejmuje dziewięć zadań w regionie Pomorza Zachodniego. W przetargu na realizację jest jeszcze obwodnica Szczecinka w ciągu DK20. Dla pozostałych siedmiu inwestycji (obwodnice Człopy, Szwecji, Wałcza, Rusinowa, Stargardu, Kołbaskowa i Złocieniec) w ubiegłym roku zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji a prace trwają.

DK 31 - obwodnica GryfinaDK 31 - obwodnica Gryfina GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.