Będzie kolejna obwodnica - kierowcy ominą Opatów pod Kielcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała oferty wykonawców, którzy chcą się podjąć budowy obwodnicy Opatowa. Firm jest aż siedem, ale na wybór ostatecznego wykonawcy musimy poczekać.

Siedmiu wykonawców zainteresowanych jest zaprojektowaniem i wybudowaniem obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Właśnie poznaliśmy oferty, które wpłynęły w przetargu.

Zobacz wideo Ford Explorer - testujemy kolosa z USA

Oferty opiewają na kwoty od ok. 403,7 do 487,7 mln zł. GDDKiA przeznaczyła na realizację inwestycji ok. 601 mln zł. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o trzy miesiące. Komisja przetargowa przystąpiła do analizy ofert w celu wyłonienia tej najkorzystniejszej. Po dokonaniu werdyktu poznamy ostatecznego wykonawcę.

Nowa obwodnica - kierowcy nie będą stać w korkach

Obwodnica Opatowa o długości ok. 12 km będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Przez Opatów przebiegają obecnie dwie trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu - DK74 Sulejów - Kielce - Kraśnik i DK9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. Na odcinku w starym centrum miasta obie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą miedzy budynkami co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, jedna trzecia to transport ciężki.

Nowe znaki na drogach szybkiego ruchu"Który zjazd? To już ten?" GDDKiA eksperymentuje ze znakami. Są dużo lepsze od aktualnych

Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, korków, hałasu i spalin. Znacznie skróci też czas podróżowania. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Opatów, tu powstanie obwodnicaOpatów, tu powstanie obwodnica GDDKiA

Po nowym śladzie

Inwestycja zakłada budowę (w dużej części po nowym śladzie) odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe:

  • węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74,
  • węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9 zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.

Nowe przejście dla pieszych przez Al. Jerozolimskie przy rondzie CzterdziestolatkaRząd wyda 2,5 miliarda na bezpieczeństwo. Wprowadza Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

S74 - obwodnica OpatowaS74 - obwodnica Opatowa GDDKiA

Więcej o: