Drogi krajowe automatycznie zmieniają się w wojewódzkie. Jaki jest powód?

W 2020 roku ponad 70 kilometrów dróg utraciło status krajowych i stało się drogami wojewódzkimi. O których odcinkach mowa?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała listę odcinków, które w 2020 r. zostały pozbawione kategorii dróg krajowych i zaliczone do dróg wojewódzkich. Dotyczy to ponad 70 kilometrów tras w całej Polsce. Kwestia kategoryzacji drogi jest regulowana przez art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Nowe obwodnice

Zgodnie z ustawą odcinek drogi krajowej, który został zastąpiony nowo wybudowaną trasą, zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Zmiana kategorii następuje w momencie uzyskania dla nowego odcinka decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W 2020 roku zmiana kategorii z drogi krajowej na drogę wojewódzką objęła następujące odcinki:

  • odcinek dotychczasowej DK28: skrzyżowanie z DW886 - skrzyżowanie ul. Lwowskiej i ul. Przemyskiej (dł. 5,7 km). Data zmiany kategorii drogi: 28 stycznia 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK6: węzeł Sianów Wschód - droga powiatowa nr 3542Z (dł. 2,2 km). Data zmiany kategorii drogi: 3 marca 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK20: początek obwodnicy Węgorzyna - koniec obwodnicy Węgorzyna (dł. 2 km). Data zmiany kategorii drogi: 23 czerwca 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK73: północne skrzyżowanie z obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej – południowe skrzyżowanie z obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej (dł. 5 km). Data zmiany kategorii drogi: 7 września 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK5: węzeł Szubin Północ - węzeł Żnin Północ (dł. 15,3 km). Data zmiany kategorii drogi: 12 października 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK5: węzeł Bydgoszcz Północ - granica miasta Bydgoszcz (dł. 7,6 km). Data zmiany kategorii drogi: 12 października 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK10: węzeł Wałcz Zachód - węzeł Witankowo (dł. 17 km). Data zmiany kategorii drogi: 19 grudnia 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK5: w granicach miasta Bydgoszcz (dł. 10,4 km). Data zmiany kategorii drogi: 31 grudnia 2020 r.,
  • odcinek dotychczasowej DK5: granica miasta Bydgoszcz - węzeł Bydgoszcz Południe (dł. 5 km). Data zmiany kategorii drogi: 31 grudnia 2020 r.

Tutaj znajdziesz mapę odcinków, które z krajowych stały się drogami wojewódzkimi.

Kategorie dróg publicznych

Obowiązująca obecnie ustawa o drogach publicznych definiuje cztery kategorie takich dróg. Są to drogi krajowe, które stanowią własność Skarbu Państwa, oraz drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne będące własnością danego samorządu.

Zmiana oznaczeń

Drogi krajowe w Polsce numeruje się białymi literami na czerwonym tle (znak E-15a). Od 1 stycznia 2020 roku mamy w kraju 96 dróg krajowych, o numerach od 1 do 68 oraz od 70 do 97. Drogi wojewódzkie natomiast oznacza się trzycyfrowym numerem pisanym czarnymi cyframi na żółtym tle (znak E-15b).

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.