Co się dzieje na obwodnicy Warszawy? Jeden odcinek na finiszu, do drugiego trzeba znaleźć nowego wykonawcę

Obwodnica Warszawy nabiera kształtów, ale na ostatczne zakończenie prac jeszcze trochę poczekamy. Choć południowy odcinek jest już na finiszu, trzeba znaleźć nowego wykonawcę wschodniego fragmentu.

Południowa Obwodnica Warszawy zbliża się do końca prac. Mowa o odcinkach pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Fragmenty biegnące przez Wilanów i Wawer są zaawansowane w 90 proc.

Zmiana organizacji ruchu na Puławskiej

Jeszcze w tym tygodniu (24 października) planowane jest wprowadzenie drugiego etapu zmian organizacji ruchu na węźle Puławska. Nie będzie możliwości zjechania z S2 (górą) w ul. Puławską. Kierowcy będą musieli wykorzystać w tym celu drogę sprowadzającą ruch na rondo pod wiaduktami trasy S2.

Zobacz wideo

Do zakończenia prac niezbędne jest zatwierdzenie organizacji ruchu. Na odcinku drogi ekspresowej odpowiada za to GDDKiA, a za ulice miejskie - Ratusz miasta st. Warszawy. Projekt stałej organizacji ruchu dla trasy S2 został już zatwierdzony. Teraz pozostaje czekać na decyzje miasta w sprawie miejskich odcinków.

Kiedy koniec budowy POW?

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2, czyli Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), ma nastąpić do końca 2020 roku.

Południowa Obwodnica Warszawy, S2Południowa Obwodnica Warszawy, S2 GDDKiA

Wschodnia Obwodnica Warszawy bez wykonawcy

Nieco gorzej wygląda sytuacja po wschodniej stronie stolicy. GDDKiA poszukuje drugiego wykonawcy, który dokończy projektowanie odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu trasy S17 (pomiędzy węzłami Ząbki i Zakręt). Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia w maju 2020 r. od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą dokumentacji czyli konsorcjum firm, którego liderem był Complex Projekt. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło już do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zatem postępowanie powinno się rozpocząć w najbliższych dniach.

Powodem zerwania przetargu były m.in. zbliżający się termin zakończenia umowy, niskie zaawansowanie procentowe realizacji projektu oraz małe zaangażowanie wykonawcy. Projektant w ciągu 12 miesięcy był zobowiązany opracować elementy koncepcji programowej, w tym wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, a także uzyskać niezbędne decyzje, np. zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z tych zadań wywiązał się w 30 proc.

Południowa Obwodnica Warszawy, S2Południowa Obwodnica Warszawy, S2 GDDKiA

Nowa obwodnica

Trasa S17 biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska o długości ok. 16,3 km, stanowiąca część Warszawskiego Węzła Drogowego, została podzielona na trzy odcinki:

  • węzeł Drewnica - węzeł Ząbki (ok. 3,6 km),
  • węzeł Ząbki - węzeł Zakręt (ok. 10,2 km),
  • węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).

Trasa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Wybudowanych zostanie pięć węzłów:

  • Ząbki,
  • Rembertów,
  • Poligon (zjazd techniczny dla wojska),
  • Zakręt,
  • Lubelska.

Szacowane lata realizacji to 2021-2024. Na trzecim odcinku pomiędzy węzłami Zakręt i Lubelska trwają już prace budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa w kwietniu 2021 r. Potrwa to jednak nieco dłużej, bo wykonawca złożył już wniosek o wydłużenie czasu na ukończenie.

S17 Ząbki - ZakrętS17 Ząbki - Zakręt GDDKiA

Więcej o: