Rząd szykuje kolejną opłatę, a nas czekają podwyżki cen na stacjach? Ministerstwo uspokaja

Dużo kontrowersji wzbudza projekt ustawy o biopaliwach przyjęty przez Stały Komitet RM. Ministerstwo Energii tłumaczy, że obłożenie paliw silnikowych opłatą emisyjną nie powinno skutkować wzrostem cen dla klientów detalicznych.

Ostatnia wersja projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w postaci 80 zł od 1000 litrów benzyny i oleju napędowego, które trafią na polski rynek. Środki z tej opłaty w 85 proc. zasilą NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a 15 proc. będzie wykorzystane na rzecz tworzonego na mocy nowelizacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Ministerstwo uspokaja kierowców

Ministerstwo Energii w opublikowanym w środę komunikacie tłumaczy, że koszty opłaty będą rozłożone na podmiotu zaangażowane w rozwój i wprowadzenie alternatywnych, czystych technologii w transporcie. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów 2 marca 2018 roku.

Oprócz utworzenia nowego funduszu będą dostępne dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFOŚ. Jednym z zadań Funduszu Niskoemisyjnego Transportu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych. Środki, którymi będzie dysponować NFOŚ posłużą do realizacji projektów zmniejszających lub unikających szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych, powodujących zanieczyszczenia powietrza.

Jednym ze źródeł przychodów dla funduszu będą np. wpływy z tytułu opłaty zastępczej, które do tej pory trafiały do NFOŚiGW, a także część dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego.

Zobacz także: 'Same znaki zapytania, żadnych odpowiedzi', czyli dlaczego polskie auto elektryczne to wciąż mrzonka

Finansowanie rozwoju elektromobilności nad Wisłą

Zarządzanie FNT będzie leżeć w gestii NFOŚ, ale dysponentem Funduszu jest Minister Energii. Trzecim uczestnikiem wspierającym działanie tego Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki istnieniu FNT będą finansowane projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ministerstwo zaznacza, że wsparcie otrzymają inicjatywy związane z pojazdami zasilanymi energią elektryczną oraz oparte na paliwach alternatywnych jak CNG i LNG.

Zobacz także: W jakim stopniu transport samochodowy odpowiada za smog?

Czy Twoim zdaniem, mimo zapowiedzi Ministerstwa, nowa opłata oznacza podwyżki cen paliw dla kierowców?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.