Strefa ruchu, strefa zamieszkania i droga wewnętrzna - jakie przepisy na nich obowiązują?

Jakie przepisy obowiązują w strefach ruchu, strefach zamieszkania i na drogach wewnętrznych? Wbrew pozorom, różne. I nie jest tak, że na drogach wewnętrznych żadne zasady nie obowiązują.

Nawet bardzo doświadczonemu kierowcy niejednokrotnie nasuwają się liczne wątpliwości związane z aktualnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Sporo osób nie orientuje się, jakie dokładnie zasady obowiązują na drogach wewnętrznych, w strefach ruchu, czy w strefach zamieszkania. Do jakich wytycznych należy się tam stosować, i czy w razie ich nieprzestrzegania, można zostać ukaranym mandatem?

Jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych?

Ustawa prawo o ruchu drogowym określa jakie przepisy należy stosować w strefach zamieszkania i strefach ruchu. Zakres obowiązujących przepisów na drogach wewnętrznych jest mocno ograniczony.

Zarządcy terenów, na których występują drogi wewnętrzne rozwiązują problem braku jasnych przepisów w inny sposób. Gdy obok znaku „Droga Wewnętrzna” ustawią znaki informujące o strefie ruchu lub zamieszkania – wówczas obowiązują tam przepisy w zakresach o których piszemy w dalszej części tekstu.

Przeczytaj także: Aktualny taryfikator mandatów

Teoretycznie, brak obowiązywania przepisów ruchu drogowego na drogach oznacza, że bez konsekwencji możemy na takich obszarach prowadzić samochód z telefonem komórkowym przy uchu, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, bez włączonych świateł, czy też bez ważnych uprawnień (prawo jazdy).

Jednak nie jest tak, że kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych mogą czuć się bezkarni.

Zarządca, właściciel drogi wewnętrznej, może we własnym zakresie ustawić znaki określające zasady i organizację ruchu drogowego obowiązujące na jego terenie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, kierowcy są zobligowaniu, by na drogach wewnętrznych:

  • Stosować się do znaków ustawionych przy drodze i sygnalizacji świetlnej
  • Nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i środków odurzających
  • Nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu

Za powyższe przewinienia służby mundurowe mogą ukarać kierowcę mandatem.
Warto też zapamiętać, że opuszczając drogę wewnętrzną, trzeba bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu poruszającym się po drogach publicznych.

Przeczytaj także: Czy mogę parkować tyłem do budynku?

Jakie przepisy obowiązują w strefie ruchu?

W 2010 roku w kodeksie ruchu drogowego pojawiła się kategoria strefy ruchu – oznaczanej znakiem D-52. Na drogach oznaczonych w ten sposób obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego.

Tego typu oznakowanie, stosuje się często na terenach dworców, centrów handlowych, stref przemysłowych, czy osiedli mieszkaniowych.

W strefach ruchu nie ma kłopotu z ewentualną interwencją Policji, jak to czasami bywa w przypadku zdarzeń, do których dochodzi na drogach wewnętrznych.

Początek, jak i koniec strefy ruchu musi być oznaczony widocznym znakiem. Opuszczenie tego obszaru i wjazd na drogę publiczną wiąże się z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Przeczytaj także: Mandat za przewożenie większej liczby pasażerów. Można za to nawet stracić prawo jazdy

Jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania?

Trzecim rodzajem dróg niepublicznych, które są często spotykane w Polsce, są te zlokalizowane w strefach zamieszkania.

Strefy zamieszkania są zazwyczaj wyznaczane na osiedlach mieszkaniowych, w ich obrębie, a także na obszarach dróg dojazdowych do posesji. Są oznakowane znakiem D-40.

Kluczową zasadą obowiązującą na drogach występujących w strefach zamieszkania jest bezwzględne pierwszeństwo pieszych w każdej sytuacji i w każdym punkcie strefy.

Pieszy może swobodnie chodzić środkiem ulicy, przechodzić przez skrzyżowania, zaś każda kolizja z udziałem przechodnia i pojazdu mechanicznego niemal zawsze oznacza winę kierowcy. Wjeżdżając do strefy zamieszkania pamiętajmy też o ograniczeniu do 20 km/h, obowiązującym na całym jej terenie.

Przeczytaj także: Wysokość mandatu za niewłaściwe parkowanie

Kolejną ściśle przestrzeganą restrykcją jest możliwość parkowania tylko w wyznaczonych miejscach. Pojazd zostawiony na szerokim chodniku lub przy krawędzi jezdni, jednak poza wyznaczonym miejscem, może zostać odholowany.

W strefach zamieszkania należy bezwzględnie stosować się do znaków, jak i sygnalizacji świetlnej ustawionej przez właściciela. Dodatkowo, opuszczając taki obszar (znak D-41) i wjeżdżając tym samym na drogę publiczną, trzeba ustąpić pierwszeństwa wszelkim pojazdom, rowerzystom oraz pieszym.

Ponadto, w strefach zamieszkania obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Za ich złamanie, można zostać ukaranym mandatem.

Sąd interpretował przepisy drogowe. Wszystko z powodu jednego niezdanego egzaminu

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.