Mandat za parkowanie 2018 r.

Jaki można dostać mandat za parkowanie? Polskie prawo przewiduje ponad 20 różnych wykroczeń związanych z parkowaniem. Sprawdźmy, jakie przewinienie, ile będzie nas kosztować.

Wysokość mandatu za parkowanie zależy od wykroczenia, jakie popełnimy. Aktualne widełki to 100-300 złotych.

Najniższym mandatem zostaniemy ukarani np. za zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami, 200 zł może nas kosztować zatrzymanie się na moście, tunelu lub wiadukcie, z kolei 300 zł to już kara przewidziana za najpoważniejsze wykroczenia. Przykładowo, zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.

Przeczytaj także: Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Warto też pamiętać, że nasz samochód w wielu przypadkach może zostać odholowany, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

Wysokość mandatu za parkowanie w zależności od wykroczenia:

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu – od 100 do 300 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – 300 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – od 100 do 300 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie – 200 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię – 100 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni – 100 zł.
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania – 100 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni – 100 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami – 100 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości – 100 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu – 100 zł;
 • Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru – 100 zł;
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku – 150 zł;
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – 100 zł;
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej – 100 zł;
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym – 150 do 300 zł;
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd – 100 zł;
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu – 100 zł;
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską – 100 zł;
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone – 100 zł;
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów
  o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m – od 200 do 300 zł;

A ile zapłacimy za odholowanie samochodu?

Jeżeli zaparkujesz w nieodpowiednim miejscu i auto odholuje straż miejska, to musisz liczyć się ze sporymi kosztami. Samo odholowanie może kosztować 476 zł, taką maksymalną opłatę przewiduje polskie prawo. Wysokość opłaty zależy od danego miasta. Co więcej będziemy także zmuszeni do zapłaty za każdą dobę przechowywania odholowanego auta. Tutaj maksymalna opłata to 39 zł za dzień.

Zobacz także: Zaparkujesz w nieodpowiednim miejscu i zapłacisz kilkaset zł. Kiedy służby mogą odholować samochód?

Auto zostanie m.in. odholowane: gdy zostało zaparkowane w miejscu oznaczone specjalną tabliczką informującą o możliwości odholowania, gdy utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, gdy stoi na miejscu dla inwalidów bez stosownej karty, gdy właściciel nie ma opłaconego OC, gdy auto przekracza dopuszczalne wymiary i masę.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.