Od 1 stycznia 2018 r. miejsca parkingowe będą szersze. Ale to nie wszystkie zmiany

Od 1 stycznia 2018 r. na nowo wybudowanych lub przebudowywanych parkingach miejsce postojowe będzie o 20 cm szersze niż dotychczas. Będzie też można wyznaczać więcej miejsc parkingowych w odległości 7 m od budynków.

Zbyt wąskie miejsca parkingowe to rzeczywistość wielu podziemnych garaży, czy placów przed centrami handlowymi. Inwestorzy, chcąc zmieścić jak największą liczbę pojazdów na danej powierzchni, często wyznaczają możliwie najmniejsze miejsca postojowe.

W efekcie, wiele współczesnych samochodów się w nich nie mieści. A jeżeli już uda się na takie miejsce wjechać to często kierowcy mają problem z wyjściem z pojazdu, bo sąsiedni samochód znajduje się zbyt blisko.

W błędzie są ci, którym się wydaje, że każdy inwestor wyznacza miejsca parkingowe na tzw. oko. Ich dokładne wymiary są zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zobacz także: Nowe limity alkoholu dla kierowców. Kogo dotknie zaostrzone prawo?

Jakie wymiary miejsca parkingowych obowiązują obecnie?

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, miejsce postojowe powinno mieć długość 5 m i szerokość, co najmniej 2,3 m. Miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej powinno mieć co najmniej 3,6 m szerokości oraz co najmniej 5 m długości.

Z kolei, miejsca parkingowe zlokalizowane wzdłuż jezdni, powinny mieć co najmniej 6 m długości i 3,6 m szerokości z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku konieczności zapewnienia dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

Przeczytaj także: Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Nowe wymiary miejsc parkingowych od 1 stycznia 2018 r.

Według nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.), które zmienia dotychczasowe wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc parkingowych, stosowne przepisy otrzymały brzmienie:

„§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące
co najmniej:
1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;

Zobacz także: Policja nie zabierze Ci prawa jazdy, gdy przekroczysz prędkość o ponad 50 km/h. Pod jednym warunkiem

2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla
samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:

1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;”

Nowe regulacje zwiększają szerokość miejsc parkingowych z co najmniej 2,3 m do 2,5 m i nie zmieniają ich minimalnej długości. Nie zmieniają się także rozmiary miejsc dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Zwiększa się szerokość (z 2,3 m do 2,5 m) do jakiej można ograniczyć miejsce postojowe wyznaczone wzdłuż jezdni, w przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

Jednak to nie wszystko.

Zobacz także: Kiedy wolno parkować po lewej stronie ulicy? Przepisy w tej kwestii nie są jednoznaczne

Miejsca będą szersze, ale zaparkujemy blisko słupa i ściany?

Przepisy regulują także odległość od słupa i ściany, jaka powinna dzielić zaparkowany na wyznaczonym miejscu samochód. Według obecnie obowiązującego rozporządzenia, między bokiem samochodu, a ścianą lub słupem musi być co najmniej 0,5 m przestrzeni.

Według nowych regulacji, odległość dłuższej krawędzi stanowiska postojowego od ściany musi wynosić co najmniej 30 cm, a odległość od słupa co najmniej 10 cm, pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu.

Zobacz także: Będzie jedna tablica dla wielu pojazdów

Więcej samochodów w najbliższym sąsiedztwie budynków mieszkalnych?

Nowe rozporządzenie zmienia także wytyczne odnośnie liczby miejsc parkingowych wyznaczanych w najbliższym sąsiedztwie bloku mieszkalnego, czy szkoły.

Według obecnie obowiązujących przepisów, minimalna odległość od okien budynku mieszkalnego, w granicach której można wyznaczyć maksymalnie 4 miejsca postojowe wynosi 7 m.

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie znosi obowiązku zachowania minimalnej odległości 7 m od okien budynku mieszkalnego w przypadku wyznaczania miejsc parkingowych, ale rozszerza ich maksymalną liczbę z 4 do 10.

Zgodnie z planem, przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.