Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody? Gdy kierowca był pijany, ale nie tylko w takim przypadku

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę, mimo że ten ma wykupioną obowiązkową polisę? Okazuje się, że w niektórych przypadkach wystarczy spowodować wypadek z udziałem cysterny.

Okazuje się, że wykupienie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC nie gwarantuje kierowcom spokojnego snu. Ubezpieczyciele stosują szereg wykluczeń, w których osobą pokrywającą straty w razie wypadku może zostać kierowca. 

W ekstremalnych przypadkach można narobić szkód na miliony złotych, a towarzystwo ubezpieczeniowe umyje ręce.

Zobacz także: Kiedy polisa OC przedłuży się automatycznie? Zmiany w prawie działają na korzyść kierowców.

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę? Brak ważnego badania technicznego

To jeden z częstszych przypadków odmowy wypłaty odszkodowania lub zastosowania regresu. Szacuje się, że w Polsce aż kilkanaście procent kierowców porusza się po drogach bez stosownego stempla w dowodzie rejestracyjnym. Czym to grozi? W razie stłuczki lub wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu należne środki, ale o ich częściowy lub całościowy zwrot, zwróci się do winnego stłuczki. To tak zwany regres.

Firma ubezpieczeniowa zazwyczaj zakłada w takiej sytuacji, że stan techniczny przyczynił się do drogowego zdarzenia. Udowadniać pełną sprawność pojazdu sprzed kolizji można przed sądem. To trudny i długi proces. W razie przegranej, sprawca będzie musiał zapłacić koszty sądowe, które w przypadku powoływania biegłych i robienia ekspertyz, sięgną nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zobacz także: Ubezpieczyciele wciąż oszukują Polaków. Rzecznik finansowy ma rozwiązanie w sprawie OC

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę? Szkody środowiskowe

Rzadko, ale się zdarza. Wystarczy doprowadzić do skażenia środowiska, by ubezpieczyciel przeniósł odpowiedzialność likwidacji szkody na kierowcę. Jak tego dokonać? Na przykład wymuszając pierwszeństwo na cysternie przewożącej niebezpieczne substancje i w konsekwencji doprowadzić do przewrócenia pojazdu, skutkującego wyciekiem i zatruciem lokalnego ekosystemu. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo w takiej sytuacji odmówić wypłaty środków.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

To poważny argument dla ubezpieczyciela. Ucieczka z miejsca zdarzenia w 99% przypadków oznacza duże wydatki dla sprawcy. Oczywiście, jeśli uda się go namierzyć. Straci też część zniżek i będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z likwidacją szkody.

Uderzając we własne auto można mieć problem z uzyskaniem odszkodowania

To sytuacja dość kuriozalna, ale spotykana. Zdarza się na przykład podczas parkingowych manewrów na prywatnych posesjach. Wystarczy chwila nieuwagi i można zarysować stojące obok auto, które należy do sprawcy szkody. Co ciekawe, ubezpieczyciel ma prawo w zaistniałym przypadku zablokować wypłatę odszkodowania.

Odpowiedzialność za wartościowe przedmioty znajdujące się w aucie

Jeśli mamy niefart i spowodujemy kolizję, w efekcie której pojazd poszkodowanego spłonie, będzie to słono kosztować. W skrajnej sytuacji, gdy w zniszczonym samochodzie znajdowały się dzieła sztuki, biżuteria, gotówka lub papiery wartościowe, odpowiedzialność spada na sprawcę.

Zobacz także: Większa kara za brak OC w 2018 r.

Alkohol nie wybacza błędów

Mimo licznych kampanii mających na celu uświadomienie kierowcom przykrych konsekwencji wynikających z jazdy po alkoholu, statystyki zliczające pijanych kierowców poruszających się po polskich drogach, wciąż są zatrważające.

Prowadzenie pojazdu z przekroczonym dopuszczalnym limitem alkoholu we krwi kierowcy, wykluczy udział towarzystwa ubezpieczeniowego w likwidacji ewentualnych szkód. To samo tyczy się środków odurzających. Polisa OC zadziała i poszkodowany otrzyma rekompensatę, ale ubezpieczyciel zastosuje regres i o wyrównanie strat zgłosi się do swojego klienta. Taką samą odpowiedzialnością zostanie obarczony sprawca kierujący bez wymaganych uprawnień.

Wszystko zależy od umowy

Przy wyborze odpowiedniej polisy, nie należy kierować się wyłącznie ceną. W warunkach umowy zawarty jest szereg wykluczeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Warto więc zapoznać się z każdym punktem. Jeśli któryś wzbudza wątpliwości, być może warto skorzystać z oferty konkurencji. Lepsze warunki i trochę wyższa składka pomogą uchronić przed ewentualnymi kosztami mogącymi doprowadzić nawet do finansowej ruiny.

Zobacz także: Kiedy nie działa ubezpieczenie OC? Kiedy OC nie pokryje szkody w wypadku?

Miałeś wypadek samochodowy? Nie uciekaj z miejsca zdarzenia

Więcej o:
Komentarze (39)
Kiedy OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę?
Zaloguj się lub komentuj jako gość
 • ADAM di

  Oceniono 38 razy 36

  Ubezpieczenie OC jest regulowanie ustawą, a nie jak AC warunkami ogólnymi ubezpieczenia.
  Czyli OC wszędzie musi byc takie samo, nie może sobie ubezpieczyciel wybierać co mu pasuje

 • Gość: Agent

  Oceniono 31 razy 25

  Przykro to czytać. Autor nie ma kompletnie pojęcia o ubezpieczeniach. Myli ubezpieczenie obowiązkowe regulowane
  USTAWĄ
  z dnia 22 maja 2003 r.
  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
  Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczyciel ma obowiązek dostosować się do ustawy, a nie ją zmieniać według własnego widzimisię. Może jedynie wprowadzić zaporową stawkę, jak nie chce sprzedawać za dużo polis z samym OC. MUSI odpowiadać za szkody do sumy określonej w ustawie . Szkody na osobie- 5 000 000 Euro, szkody w mieniu 1 000 000 Euro. Żadnych wyłączeń na cysterny nie ma. Nie wiem, kto puszcza takie bzdety do druku. No ale mamy demokrację i pisać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej.

 • liczbynieklamia

  Oceniono 20 razy 18

  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie mówi, kiedy zakład ubezpieczeniowy może domagać się regresu. Jest to katalog zamknięty i ubezpieczyciel nie może sobie do niego dopisać nic więcej. Nie wiem, skąd autor wymyślił sobie resztę.

  Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, wprzypadkach określonych wart.98 ust.2 pkt1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
  1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo opościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią
  przestępstwa;
  4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

 • refio

  Oceniono 11 razy 9

  Totalne bzdury. Czytać umowę to trzeba przy AC. OC jest gwarantowane przepisami

 • fakej

  Oceniono 8 razy 6

  Serio, OC różnią się warunkami w zależności od ubezpieczyciela? Możecie przedstawić jakieś istotne różnice?

 • Gość: Jo

  Oceniono 4 razy 4

  Akurat jeśli chodzi o szkodę na własnym majątku, to dlaczego niby miałoby to obejmować OC? OC obejmuje ubezpieczenie od roszczeń cywilnych innych osób. Jak sami sobie rozbijemy samochód, to kto ma mieć roszczenie? Na takie przypadki jest AC.

 • Oceniono 1 raz 1

  Często słyszymy – ,, …bo w gazecie napisali…,, - nie chcę oceniać dziennikarzy, ale musze się odnieść do wypocin na stronie gazeta.pl która wprowadza w błąd kierowców i posiadaczy pojazdów co do ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdu. Ja proponuję w takich sprawach konsultację ze swoim agentem lub brokerem ubezpieczeniowym.
  Poniżej zamieszczam wyciąg z przepisu o ubezpieczeniach obowiązkowych, który mówi o ograniczeniach odpowiedzialności i regresie do sprawcy.
  USTAWA
  z dnia 22 maja 2003 r.
  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Rozdział 2
  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  Art. 38. (brak odpowiedzialności)
  1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:
  1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
  2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chy-ba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
  3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
  Art. 43. (regres)
  Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
  1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nie-trzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

 • kato-rznik

  Oceniono 1 raz 1

  "stosownego stempla w dowodzie rejestracyjnym"
  Średniowiecze!

 • Gość: mla

  0

  A ja teraz napisze artykuł o lotach na Jowisza. I będzie miał taką samą wartość jak ten powyżej.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX