Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody? Gdy kierowca był pijany, ale nie tylko w takim przypadku

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę, mimo że ten ma wykupioną obowiązkową polisę? Okazuje się, że w niektórych przypadkach wystarczy spowodować wypadek z udziałem cysterny.

Okazuje się, że wykupienie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC nie gwarantuje kierowcom spokojnego snu. Ubezpieczyciele stosują szereg wykluczeń, w których osobą pokrywającą straty w razie wypadku może zostać kierowca. 

W ekstremalnych przypadkach można narobić szkód na miliony złotych, a towarzystwo ubezpieczeniowe umyje ręce.

Zobacz także: Kiedy polisa OC przedłuży się automatycznie? Zmiany w prawie działają na korzyść kierowców.

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę? Brak ważnego badania technicznego

To jeden z częstszych przypadków odmowy wypłaty odszkodowania lub zastosowania regresu. Szacuje się, że w Polsce aż kilkanaście procent kierowców porusza się po drogach bez stosownego stempla w dowodzie rejestracyjnym. Czym to grozi? W razie stłuczki lub wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu należne środki, ale o ich częściowy lub całościowy zwrot, zwróci się do winnego stłuczki. To tak zwany regres.

Firma ubezpieczeniowa zazwyczaj zakłada w takiej sytuacji, że stan techniczny przyczynił się do drogowego zdarzenia. Udowadniać pełną sprawność pojazdu sprzed kolizji można przed sądem. To trudny i długi proces. W razie przegranej, sprawca będzie musiał zapłacić koszty sądowe, które w przypadku powoływania biegłych i robienia ekspertyz, sięgną nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zobacz także: Ubezpieczyciele wciąż oszukują Polaków. Rzecznik finansowy ma rozwiązanie w sprawie OC

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokryje szkody spowodowanej przez kierowcę? Szkody środowiskowe

Rzadko, ale się zdarza. Wystarczy doprowadzić do skażenia środowiska, by ubezpieczyciel przeniósł odpowiedzialność likwidacji szkody na kierowcę. Jak tego dokonać? Na przykład wymuszając pierwszeństwo na cysternie przewożącej niebezpieczne substancje i w konsekwencji doprowadzić do przewrócenia pojazdu, skutkującego wyciekiem i zatruciem lokalnego ekosystemu. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo w takiej sytuacji odmówić wypłaty środków.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

To poważny argument dla ubezpieczyciela. Ucieczka z miejsca zdarzenia w 99% przypadków oznacza duże wydatki dla sprawcy. Oczywiście, jeśli uda się go namierzyć. Straci też część zniżek i będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z likwidacją szkody.

Uderzając we własne auto można mieć problem z uzyskaniem odszkodowania

To sytuacja dość kuriozalna, ale spotykana. Zdarza się na przykład podczas parkingowych manewrów na prywatnych posesjach. Wystarczy chwila nieuwagi i można zarysować stojące obok auto, które należy do sprawcy szkody. Co ciekawe, ubezpieczyciel ma prawo w zaistniałym przypadku zablokować wypłatę odszkodowania.

Odpowiedzialność za wartościowe przedmioty znajdujące się w aucie

Jeśli mamy niefart i spowodujemy kolizję, w efekcie której pojazd poszkodowanego spłonie, będzie to słono kosztować. W skrajnej sytuacji, gdy w zniszczonym samochodzie znajdowały się dzieła sztuki, biżuteria, gotówka lub papiery wartościowe, odpowiedzialność spada na sprawcę.

Zobacz także: Większa kara za brak OC w 2018 r.

Alkohol nie wybacza błędów

Mimo licznych kampanii mających na celu uświadomienie kierowcom przykrych konsekwencji wynikających z jazdy po alkoholu, statystyki zliczające pijanych kierowców poruszających się po polskich drogach, wciąż są zatrważające.

Prowadzenie pojazdu z przekroczonym dopuszczalnym limitem alkoholu we krwi kierowcy, wykluczy udział towarzystwa ubezpieczeniowego w likwidacji ewentualnych szkód. To samo tyczy się środków odurzających. Polisa OC zadziała i poszkodowany otrzyma rekompensatę, ale ubezpieczyciel zastosuje regres i o wyrównanie strat zgłosi się do swojego klienta. Taką samą odpowiedzialnością zostanie obarczony sprawca kierujący bez wymaganych uprawnień.

Wszystko zależy od umowy

Przy wyborze odpowiedniej polisy, nie należy kierować się wyłącznie ceną. W warunkach umowy zawarty jest szereg wykluczeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Warto więc zapoznać się z każdym punktem. Jeśli któryś wzbudza wątpliwości, być może warto skorzystać z oferty konkurencji. Lepsze warunki i trochę wyższa składka pomogą uchronić przed ewentualnymi kosztami mogącymi doprowadzić nawet do finansowej ruiny.

Zobacz także: Kiedy nie działa ubezpieczenie OC? Kiedy OC nie pokryje szkody w wypadku?

Miałeś wypadek samochodowy? Nie uciekaj z miejsca zdarzenia

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.