Polski Ład uderzy w leasing samochodów? Z nowymi wytycznymi pojawią się nowe podatki

Leasing stanowi jeden z ważniejszych instrumentów finansowych dla przedsiębiorców. To dzięki niemu firmy są w stanie eksploatować nowe pojazdy, maszyny czy inne urządzenia. Po okresie ich finansowania często są wykupowane. Wraz z propozycją Polskiego Ładu może zostać to utrudnione i finansowo nieopłacalne

Polski Ład przeszedł przez Sejm. Teraz trafił do Senatu. Posłowie mają czas na przeanalizowanie projektu oraz zgłoszenie do niego uwag, poprawek bądź w całości odrzucić. Jak na razie nie wiadomo w którą stronę skierują się legislacyjne działania. Wiadomo jednak, że rynkowi analitycy i eksperci niemal jednym głosem sugerują, że na jego wprowadzeniu zyskają tylko najbiedniejsi. Klasa średnia oraz przedsiębiorcy wyjdą na nowych podatkach gorzej. Przykładem może być choćby brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, a to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Zgodnie z głównymi założeniami dokumentu można wymienić choćby:

  • Zmianę kwoty wolnej i progu podatkowego (30 tys. zł dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji),
  • likwidację możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego, zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców,
  • obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • wprowadzenie składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządów,
  • dodatkowe obciążenia dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu prawidłowej wysokości przychodów z pracy,
  • zmianę zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego,
  • najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu,
  • ulgę w PIT na powrót z emigracji
  • czy ryczałt od przychodów zagranicznych dla podatników z ponadprzeciętnym poziomem aktywów.
Zobacz wideo

Leasing pod ostrzałem

Zmiany jakie mają być wprowadzone obejmą również leasing pojazdów. Proponowane zapisy mogą spowodować, że od stycznia 2022 roku chcąc wykupić pojazd i przenieść go do majątku prywatnego, trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i VAT. Na ten problem zwróciła uwagę Izba Gospodarcza. Według niej wraz z nowymi wytycznymi pojawią się nowe obwarowania podatkowe.

„Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na wyłączanie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu (w przypadku, gdy np. poleasingowy samochód nie był już wykorzystywany w działalności gospodarczej). Zgodnie z projektowanymi przepisami okres ten zostanie znacząco, bo aż 12-krotnie, wydłużony" – wyjaśnił Związek Polskiego Leasingu. Innymi słowy w przypadku chęci wykupu pojazdu po zakończonym leasingu będzie trzeba zapłacić podatek i VAT od roku, w który została zapłacona ostatnia rata leasingowa. Efektem tych zmian będzie fakt, że przedsiębiorcy albo będą musieli trzymać samochód w firmie przez wskazany czas lub zapłacić kilka albo nawet kilkanaście tysięcy podatku.

Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu powiedział, że „Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji". Dodał również, że „Ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, która wynika z projektowanych zmian podatkowych, pośrednio wpłynie na atrakcyjność tego instrumentu finansowego".

ZPL wskazał również, że „Projektowane przepisy nie rozstrzygają także jednoznacznie sytuacji przedsiębiorców, którzy np. w ubiegłym roku wykupili do majątku prywatnego przedmiot leasingu. Powstaje wątpliwość czy osoby te będą mogły, po wejściu w życie ustawy, sprzedać ten przedmiot bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego przed upływem 6 lat. Dotyczyć to będzie także wszystkich tych, którzy w wyniku pandemii byli zmuszeni zakończyć działalność gospodarczą, bądź znacznie ją ograniczyli, a chcieliby poprawić swoją sytuację materialną, wyprzedając majątek". Z tego względu Związek, ramach konsultacji publicznych projektu ustawy zaproponował, by wprowadzić przepisy przejściowe. Umożliwiłyby one zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

Głos w sprawie zabrała również Konfederacja Lewiatan. W obszerny dokumencie opisała wiele uwag do projektu. Wśród nich znalazły się również te dotyczące leasingu. „Wydłużenie z 6 miesięcy do 6 lat terminu pozwalającego na wyłączenie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku związanego m.in. z zakończeniem umowy leasingu. Ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, które stanowiły również jeden z powodów zawierania takich umów przez podatników narusza zasady pewności prawa oraz niedziałania prawa wstecz" – zapisano.

Ministerstwo słucha

Postulaty ogłoszone przez branżę, w tym głównie ZPL, zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów. Resort dodał przepis wprowadzający okres przejściowy. W zaktualizowanej wersji dokumentu zaproponowano zmianę, zgodnie z którą, nowe regulacje mają mieć zastosowanie do odpłatnego zbycia składników nabytych (wykupionych) po 31 grudnia 2021 r. „Naszym zdaniem w dalszym ciąg nie rozwiązuje to problemu wielu tysięcy przedsiębiorców, którzy zawarli umowy leasingu w ostatnich latach z zamiarem wykupu przedmiotu do majątku prywatnego i ich prawa do sprzedaży tego majątku po upływie sześciu miesięcy bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Prawo to wygaśnie 1 stycznia 2022 roku" – powiedział Andrzej Sugajski.

Siła napędowa firm

Warto zaznaczyć, że leasing jest jednym z głównych instrumentów finansowych. Tylko w minionym roku umożliwił on inwestycje polskim firmom o wartości 60,2 mld zł, a w ciągu pięciu ostatnich lat suma leasingowych inwestycji przekroczyła 300 mld zł.

Jak podaje ZPL, badania CBM INDICATOR „Małe firmy o usługach finansowych 2021" wykazały, że firmy korzystające z usług leasingowych są zadowolone z tej formy finansowania (89 proc. wskazań) i raczej ponownie z niej skorzystają w przyszłości. W opinii przedsiębiorców korzystających z leasingu jest on elastyczniejszą (69 proc.) i tańszą dla firm (68 proc.) formą finansowania niż kredyt. W tej samej grupie ankietowanych, leasing jest uznany za bezpieczniejszą (66 proc.) i bardziej przyjazną dla firm (71%) formę finansowania niż kredyt.

Nowe przepisy mogą to co gorsza zmienić preferencje leasingowe. W końcu nie dotyczą tylko pojazdów, ale wszystkich przedmiotów finansowanych tą metodą. W efekcie może dojść do sytuacji, w której, leasing dla większości podmiotów przestanie być opłacalny. Nastąpi wtedy zwrot ku innej metodzie. Nie wiadomo czy będzie to kredyt, wynajem czy może zakup za gotówkę. Wydaje się, że takie podejście może znacząco wpłynąć na branżę, niestety w ten negatywny sposób

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.