funkcjonariusz publiczny

Więcej o:

funkcjonariusz publiczny

 • Afera z Orlenem i Lotosem. Prokuratura wszczyna śledztwo

  "15 X zaczęło się w Polsce odpolitycznianie organów państwa. Po ponad 13 miesiącach Prokuratura wszczęła śledztwo z mojego zawiadomienia ws wyprzedaży Lotosu i przyznaje, że mogło dojść do wyrządzenia spółce ogromnej straty, nie mniejszej niż 4mld zł" - powiedziała Agnieszka Pomaska. To odpowiedź na

 • Art. 272 KK

  Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd

 • Art. 246 KK

  Art. 246. Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od

 • Art. 105 KK

  łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Art. 105. § 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych. § 2. Przepisów art. 101-103 nie stosuje

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.