Autostrada A2 dostanie sowite dofinansowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że budowa autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki - Siedlce otrzyma wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Do budżetu wpłynie ponad 233 miliony zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). To już trzecia umowa o dofinansowanie tego projektu.

Projekt, który ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w Polsce, przewiduje budowę autostrady A2 na długości 37,43 km, łączącej Mińsk Mazowiecki z Siedlcami. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia szacowany jest na około 637,1 miliona złotych, przy czym kwota kwalifikowalnych wydatków wynosi około 274,9 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków UE stanowi istotną część finansowania projektu, wynosząc ponad 233 miliony złotych.

Planowane prace na autostradzie A2

W ramach zadania planowana jest budowa trzech węzłów drogowych: Groszki, Siedlce Zachód, Siedlce Południe, oraz różnych obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty i przepusty. Prawidłowe funkcjonowanie zrealizowanej inwestycji oraz właściwa obsługa przyległych terenów zapewnią drogi w liniach rozgraniczających drogę krajową o funkcji innej niż krajowa.

W celu dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do projektowanej drogi oraz jej przekroczenia zostaną wykonane prace rozbiórkowe, budowlane i modernizacyjne na odcinkach innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), które przecinają się z inwestycją.

Całość zadania uzupełni budowa systemu odprowadzania wód deszczowych, w tym budowa kanalizacji deszczowej i przepompowni wód, oświetlenie drogowe, a także budowa oraz modernizacja kolidującej infrastruktury, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne, ogrodzenia). Zostanie także wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz nasadzenie zieleni drogowej.

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.