Rusza budowa dwóch odcinków Via Carpatii. S19 wydłuży się o kolejne 30 km

Strabag otrzymała zielone światło do rozpoczęcia prac nad dwoma fragmentami trasy. Mowa o odcinakach: Bielsk Podlaski - Boćki i Boćki - Malewice. Zgodnie z podpisaną umową oba fragmenty drogi mają być w pełni gotowe w 2025 roku.

Projekt Via Carpatia, który ma na celu połączenie Europę Północną i Południową, zaczyna nabierać kształtu. To aktualnie droga, na której najwięcej się dzieje, o czym aktualny rząd lubi się chwalić. W dużej części transgraniczna trasa przbiega w Polsce trasą S19. Obecnie trwają prace nad trzema odcinkami wspomnianej ekspresówki nr 19 o łącznej długości 37 km w województwie podlaskim. Polski odcinek Via Carpatia będzie miał około 700 km długości, zaczynając od Budziska, przechodząc przez Białystok i Lublin, aż do Barwinka na granicy ze Słowacją. Projekt obejmuje także odcinki dróg ekspresowych S61, S16.

Prace na Via Carpati

Jednym z kluczowych etapów tego przedsięwzięcia jest odcinek Bielsk Podlaski – Boćki o długości około 12,2 km. Trasa ta, która będzie dwujezdniowa, przebiegać będzie nowym śladem na zachód od istniejącej DK19 i zostanie przedłużona odcinkiem Haćki – Bielsk Podlaski. Węzeł drogowy Boćki zostanie stworzony na skrzyżowaniu nowej trasy z obecną DK19. W ramach tego projektu planuje się budowę 11 obiektów mostowych, w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, most zintegrowany z przejściem dla zwierząt oraz siedem przepustów skrzynkowych i dwa przepusty stalowe z blachy falistej. Wartość tej inwestycji wynosi około 309,4 mln zł.

Drugim istotnym etapem jest odcinek Boćki – Malewice o długości około 15,9 km, który będzie biegł nowym śladem na wschód od obecnej DK19. Ten odcinek zostanie przedłużony do Chlebczyna na terenie województwa mazowieckiego, dla którego aktualnie trwa procedura uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej. W ramach tego etapu powstanie 10 wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową oraz sześć przepustów stalowych. Wartość inwestycji wynosi około 343,6 mln zł.

Oba odcinki będą zapewniały skomunikowanie terenów przyległych dzięki drogom dojazdowym. Ponadto przewidziano budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także modernizację infrastruktury wzdłuż dróg oraz nasadzenia zieleni. Planowane zmiany w przepisach i rozbudowa Via Carpatia to krok w stronę lepszej komunikacji w Polsce i integracji z innymi państwami europejskimi.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.