Od Bociek do Bielska. Rusza kolejny odcinek Via Carpati i S19

Jeszcze w październiku maszyny wjadą na plac budowy kolejnego fragmentu trasy S19, części Via Carpatii w województwie podlaskim. Wojewoda wydał właśnie zgodę na realizację inwestycji drogowej dla 12-kilometrowego odcinka trasy na południe od Bielska Podlaskiego.

W województwie podlaskim trwa już budowa odcinka Haćki–Bielsk, teraz uzyskano zgodę na realizację trasy między Bielskiem Podlaskim a Boćkami. Wkrótce spodziewana jest też zgoda na budowę odcinka Boćki-Malewice. To oznacza, że prawdopodobnie jeszcze w październiku na terenie województwa podlaskiego rozpocznie się budowa 37 km odcinka S19, który będzie częścią korytarza transportowego Via Carpatia.

Przygotowania do budowy odcinka S19 Bielsk–Boćki ruszyły blisko dwa lata temu, a dokładnie 15 października 2021 roku. Fragment ten zaprojektowała, a teraz wybuduje firma Strabag. Wartość kontraktu wynosi około 309,4 mln zł. Nowy 12-kilometrowy odcinek S19 będzie dostępny dla kierowców w połowie 2025 roku.

Uzyskanie decyzji ZRID to kluczowy etap inwestycji, ponieważ określa granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przeznaczone na rzecz Skarbu Państwa. Procedurę odszkodowawczą prowadzić będzie Wojewoda Podlaski, a odszkodowania będą wypłacane na podstawie decyzji odszkodowawczej wydanej przez niezależnych biegłych–rzeczoznawców majątkowych. Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca inwestycji będzie mógł rozpocząć prace po przekazaniu placu budowy.

Tak będzie wyglądał nowy odcinek drogi S19

Nowy odcinek drogi ekspresowej Bielsk Podlaski–Boćki będzie miał długość około 12,2 km i przebiegać będzie nowym śladem na zachód od istniejącej DK19. W ramach inwestycji zostanie zbudowanych 11 obiektów mostowych, w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, most zintegrowany z przejściem dla zwierząt, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt, cztery przejścia dla zwierząt (w tym trzy dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową), siedem przepustów skrzynkowych i dwa przepusty stalowe z blachy falistej. Dodatkowo zostaną zbudowane drogi dojazdowe, urządzenia ochrony środowiska, środki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzone zostaną prace związane z przebudową i budową infrastruktury w pasie drogowym oraz nasadzenia zieleni.

Zobacz wideo

Co to jest trasa Via Carpatia?

Ekspresowo wręcz budowana Via Carpatia, który łączy Europę Północną i Południową, na terenie Polski będzie miała około 700 km długości. Rozpoczyna się w Budzisku (granica państwa), przechodzi przez Białystok i Lublin, aż do Barwinka (granica państwa ze Słowacją). W Polsce składa się z odcinków dróg ekspresowych S61, S16 oraz w większości z trasy S19. Docelowo Via Carpatia będzie przebiegać przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie (Lublin jest już połączony z Rzeszowem).

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.