Kolejny odcinek Via Carpatii na Podlasiu na ostatniej prostej

Jeśli nie pojawią się nieplanowane kłopoty niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka S19 między miejscowościami Ploski (Deniski) i Haćki. Wykonawca złożył właśnie wniosek o zezwolenie na rozpoczęcie budowy.

Pierwotnie planowany fragment S19 pomiędzy Ploskami i Haćkami miał mieć długość blisko 9 kilometrów i znajdować się na styku dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Jednak dla północnej części tego odcinka DŚU została uchylona, a dla południowej skargi zostały oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W związku z tym zdecydowano się skrócić ten odcinek o około 2,4 km, co było zakresem objętym uchyloną decyzją środowiskową.

Aktualnie, odcinek o długości około 6,4 km rozpoczyna się w miejscowości Deniski, gdzie zlokalizowany będzie węzeł, pierwotnie planowany dla sąsiedniego odcinka Białystok Południe - Ploski w okolicy Wojszek. Ta zmiana wynikała z postulatów organizacji ekologicznych oraz wyników monitoringu przyrodniczego doliny Narwi, przeprowadzonego zgodnie z decyzją GDOŚ. Węzeł będzie zrealizowany z wykorzystaniem wiaduktu z drogą powiatową nr 1591B.

Dodatkowo, z dwóch pierwotnych odcinków Białystok Południe - Ploski i Ploski - Haćki wyodrębniono dodatkowy odcinek Wojszki - Deniski, obejmujący most na Narwi wraz z dojazdami, który będzie realizowany jako odrębne zadanie.

Zobacz wideo

Jak będzie wyglądał odcinek S19 Ploski (Deniski) - Haćki

Projekt drogi ekspresowej S19 zakłada wybudowanie węzła oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: Haćki Wschód i Haćki Zachód, z perspektywą funkcji komercyjnej. Infrastrukturę MOP-ów wybuduje wykonawca, pozostawiając rezerwę na wykonanie części komercyjnej przez przyszłego dzierżawcę.

Droga S19 będzie miała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu, nośności 11,5 t/oś oraz kategorii ruchu KR6. Planowane jest zrealizowanie dziewięciu obiektów mostowych i ośmiu przepustów. Na tym odcinku nie przewiduje się ekranów akustycznych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.