Pierwsza łopata wbita na placu budowy pierwszej z sześciu obwodnic w województwie lubuskim

Lubuskie doczeka się w sumie sześciu obwodnic. Pierwsza z nich, a więc ta w Strzelcach Krajeńskich, właśnie startuje. Budowa przeszło 7-kilometrowego odcinka potrwa ponad rok i będzie kosztować budżet 78 mln zł.

O budowie kolejnych szlaków drogowych w Polsce opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

PRL miał 1000 szkół na 1000-lecie. Obecny rząd dał nam "Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030". I całe szczęście stara się go realizować. Kolejnym punktem stało się rozpoczęcie budowy trasy prowadzącej dookoła Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. I co ciekawe, to dopiero pierwsza z sześciu obwodnic, które w sumie powstaną w województwie lubuskim.

Zobacz wideo Pościg ulicami Włocławka! Kierowca otrzymał 111 punktów karnych i mandaty na ponad 21 tys. zł

78 mln zł. Tyle ma kosztować obwodnica Strzelec Krajeńskich

Drogowcy wbili pierwszą łopatę na placu budowy. Droga do tej obwodnicy była jednak zdecydowanie dłuższa. Bo rozpoczęła się dokładnie 2 kwietnia 2016 roku. To wtedy GDDKiA podpisała umowę z firmą Multiconsult Polska z Warszawy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W roku 2018 uzyskana została decyzja środowiskowa, w lipcu 2020 roku ogłoszony był przetarg na budowę, a 27 maja 2021 roku podpisano umowy z firmą Colas Polska na projekt i budowę obwodnicy.

Kiedy mają się zakończyć prace? Planowanie oddanie do użytkowania obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22 ma nastąpić w czwartym kwartale roku 2024. Trasa będzie kosztować 78 mln zł. Na taką dokładnie kwotę opiewa umowa z firmą Colas Polska.

Przebieg obwodnicy Strzelec Krajeńskich na DK 22

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w lubuskim będzie drogą krajową klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego. Powstanie jako szlak jednojezdniowy, dwupasmowy o długości 7,3 km. Wykonawca zobowiązał się nie tylko do budowy drogi, ale także obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Poza tym umowa zakłada wykonanie infrastruktury towarzyszącej, a więc m.in. oświetlenia drogowego.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22 będzie omijać miejscowość od strony północnej. Jak pisze GDDKiA w swoim komunikacie:

Początek obwodnicy znajduje się na DK22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z DK22.

Czy obwodnica Strzelec Krajeńskich ma sens?

78 mln zł za obwodnicę Strzelec Krajeńskich to sporo. Przewrotnie można zapytać zatem czy jest sens wydawania tak dużej kwoty na drogę, która ma wyprowadzić ruch z niespełna 10-tysięcznego miasta. A więc? Oczywiście że jest sens. Bo pomijając kwestię bezpieczeństwa mieszkańców, obwodnica przyniesie jeszcze jeden skutek. Zwiększy się przepustowość drogi krajowej nr 22. To oznacza krótszy czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza oraz dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego i portów Trójmiasta.

Czy nie dało się po prostu rozbudować dróg w Strzelcach? Nie bardzo. Miasto posiada strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków. To uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego.
Więcej o:
Copyright © Agora SA