Tarnów czeka na wschodnią obwodnicę. Zainteresowani budową złożyli oferty

Dziesięć podmiotów złożyło oferty w przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Tarnowa. Planowany odcinek DK73 o długości około 10 km połączy nowy węzeł na autostradzie A4 z drogą krajową nr 94.

Nowa droga przebiegać będzie na wschód od Tarnowa i połączy nowy węzeł na A4 z DK94, umożliwiając całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady. Trasa zapewni też krótsze połączenie z autostradą A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Na sfinansowanie wschodniej obwodnicy Tarnowa zaplanowano 8 763 750,00 zł. Zainteresowani budową nowej obwodnicy złożyli oferty, a komisja przetargowa rozpocznie teraz ich ocenę. GDDKiA informuje, że w ciągu trzech miesięcy poznamy wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą propozycję opracowania STEŚ-R (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej). 

Zakres opracowania

Drogowcy zakładają budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R.

Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które przedstawimy lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, wystąpimy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy.
Zobacz wideo Dlaczego Orlen nie zrezygnował z importu ropy z Rosji?

Wspólna sprawa województw

DK73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.

Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce - Jasło. Budowa węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94 jest więc społecznie oczekiwana. Wpisuje się także w plany rozwoju województwa podkarpackiego.

Więcej wiadomości na temat nowych dróg znajdziesz na Gazeta.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.