To za te punkty karne kierowcy tracą prawo jazdy. W 2023 r. wystarczą dwie wpadki

W 2023 r. na pełnych obrotach działa już nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy kierowca może stracić za dwa wykroczenia. Ale czy mu współczuć? Tak dotkliwe punkty karne zarezerwowane są dla najgorszych drogowych występków.

Kierowca, który ma prawo jazdy dłużej niż rok, może zdobyć 24 punkty karne. 25. punkt oznacza utratę uprawnień i konieczność udania się na powtórny egzamin.

W przypadku kierujących, którzy zdobyli prawo jazdy wcześniej niż 12 miesięcy temu, limit wynosi już tylko 20 punktów karnych. Co więcej, po jego przekroczeniu konieczny jest nie tylko egzamin, ale i cały kurs na prawo jazdy. W skrócie zaczynają oni zdobywanie uprawnień od początku. Więcej o przepisach i mandatach przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

Zobacz wideo Co grozi za poruszanie się pojazdem bez wymaganych uprawnień?

Przekroczyłem 24 punkty karne - co dalej

Kierowca, który w roku 2023 uzbiera więcej niż 24 punkty karne, traci uprawnienia i jest kierowany na egzamin sprawdzający. Jeżeli go zda, prawo jazdy odzyskuje. W sytuacji, w której egzamin zakończy z wynikiem negatywnym, musi zacząć staranie się o odzyskanie uprawnień od nowa – a więc od kursu i dopiero egzaminu. Skierowanie na egzamin sprawdzający ma charakter jednorazowy.

Kluczowe w tym przypadku jest to, że zarówno egzamin, jak i ewentualne staranie się o uzyskanie nowego prawa jazdy, dotyczy każdej z kategorii oddzielnie. Jeżeli kierowca ma kilka, musi np. przejść kilka egzaminów sprawdzających.

Taryfikator punktów karnych 2023 r. - najwyższe kary

Za aż 12 wykroczeń można teraz dostać 15 punktów karnych. To najpoważniejsze drogowe wykroczenia:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 •  niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Kara w wysokości 13 punktów zostanie wlepiona kierowcy za przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h. 12 punktów karnych to:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Z kolei 10 punktów karnych kierowca otrzyma m.in. za:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,
 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

Kontrola drogowaKontrola drogowa Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Mam punkty karne - czy da się je skasować?

W zeszłym roku weszła w życie jeszcze jedna ważna zmiana. Wydłużył się okres przedawnienia punktów. Teraz znikają one z ewidencji CEPiK po dwóch latach, a nie roku. Co więcej, termin ten jest liczony od zapłacenia kary, a nie jej otrzymania.

Z drugiej strony nie skasowano kursy redukujące, a kursy reedukacyjne jeszcze nie działają. To kursy dla osób, które przekroczyły 24 punkty karne. Powinny trwać 28 godzin i być rozciągnięte na 4 dni. Po ich odbyciu z ewidencji kierowców w CEPiK powinny zniknąć wszystkie punkty. Kurs taki można odbyć raz na 5 lat.

Czemu kursy reedukacyjne dla kierowców popełniających wykroczenia drogowe nie obowiązują? Choć przepisy w ich zakresie pojawiły się kilka lat temu, ponoć cały czas na przeszkodzie stoją ograniczenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace teleinformatyczne nad zmianami trwają. Tyle że nie można się ich spodziewać wcześniej niż w roku 2024.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.