Największy w historii Polski program budowy dróg. Rząd wyłoży fortunę

Rada Ministrów przyjęła właśnie "Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku)". Jest to największa tego typu inwestycja w historii Polski - powstanie m.in. ponad 2 tys. km dróg szybkiego ruchu, których budowa pochłonie łącznie prawie 300 mld złotych.

Podczas wczorajszego (13.12) posiedzenia rząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pod nazwą "Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)". Jak donosi TVN24, premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przekazał, że jest to największa tego typu inwestycja w historii Polski - "To największy w historii Polski krajowy program budowy dróg i autostrad. To 294 miliardy złotych, które są zagwarantowane w przyszłych budżetach".

Nowy program drogowy przygotowany przez ministerstwo infrastruktury zakłada budowę m.in. Zachodniej Obwodnicy Szczecina, drogi ekspresowej S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk czy drogi S10 od Szczecina do Warszawy.  Przebudowana zostanie także autostrada A2 Warszawa – Łódź otrzymując tym samym dodatkowe pasy ruchu. Poszerzone zostanie także ok. 370 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa – Wrocław i Wrocław – Tarnów. Głównymi priorytetami w ramach zadań kontynuowanych pozostają korytarz Via Carpatia, oraz dokończenie dróg ekspresowych S5 i S8 na Dolnym Śląsku, czy też dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.

Jednym z najważniejszych zadań wpisanych w ramy programu jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy, która finalnie będzie miała ponad 260 km długości. Inwestycja wpisuje się bowiem w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego - jednej z najbardziej strategicznych rządowych inwestycji.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodał, że tego typu inwestycje publiczne są czynnikiem, który napędza gospodarkę - "Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł "

Zobacz wideo

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w programie jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Celem RPBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego oraz poprawa przepustowości głównych arterii. Pozwoli to zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską, a także zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa), w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.