Rząd przygotowuje zmiany w e-Toll. Bedą dwa nowe sposoby płatności za autostrady

Jak wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia Ministra Finansów, opłatę e-Toll za przejazd drogami krajowymi objętymi poborem opłat będzie można wnosić na dwa nowe sposoby.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że rozporządzenie ureguluje kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, a także dokonywania zwrotu pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz ustanawiania zabezpieczenia w sposób jednoznaczny dla wszystkich uczestników wymienionych procesów.

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W uzasadnieniu pojawił się zapis, że "opłatę elektroniczną wnosi się w jednym z dwóch trybów: jako przedpłatę albo płatność okresową z zabezpieczeniem". Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych państwach Unii Europejskiej, gdzie wcześniej wdrożono już elektroniczne systemy poboru opłat (Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja).

W trybie przedpłaty opłata będzie wnoszona jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z płatnych dróg krajowych lub ich odcinków. Jako minimalną kwotę wskazano 20 zł, a jej wysokość wynika z maksymalnej opłaty należnej za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A2 i A4 (9,90 zł i 16,20 zł).

Zobacz wideo

W drugim trybie – płatności okresowej z zabezpieczeniem – opłata jest wnoszona dopiero po dokonaniu przejazdu i naliczeniu należnej opłaty. Kierowca korzystający z płatnych dróg publicznych będzie mógł wnieść opłatę elektroniczną w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem po wcześniejszym zatwierdzeniu tego zabezpieczenia przed podmiot pobierający opłatę elektroniczną.

Powstał nawet specjalny wzór do obliczania minimalnej kwoty zabezpieczenia ze współczynnikiem 1,3. Wszystko dlatego, że będzie trudno precyzyjnie określić przewidywaną liczbę kilometrów przejechanych po drogach publicznych podlegających opłacie elektronicznej w ciągu 45 dni.

Chodzi o ograniczenie sytuacji, które mogą spowodować, że podmiot pobierający opłatę nie będzie dysponował odpowiednim zabezpieczeniem w przypadku braku uiszczenia opłaty elektronicznej przez korzystającego z dróg publicznych w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem. Celem takiej regulacji jest zabezpieczenie interesów Krajowego Funduszu Drogowego.

Rozporządzenie zawiera również zasady wnoszenia nowego zabezpieczenia oraz jego zwrotu w postaci gotówki, a także kwestii trybów i terminów składania reklamacji w zakresie prawidłowości naliczonej lub wniesionej opłaty elektronicznej.

Złożenie reklamacji nie zwalnia korzystającego z dróg publicznych z obowiązku wniesienia opłaty. Uregulowany został także sposób i termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację oraz sposób postępowania w przypadku odmowy uznania reklamacji lub uznania reklamacji w całości, lub części. Reklamacja daje możliwość wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości przy naliczaniu opłaty w oparciu o procedurę opisaną w rozporządzeniu, gdyby takie nieprawidłowości powstały.

- poinformowano w uzasadnieniu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.