S19 Via Carpatia dojedzie do granicy. 18,2 km za ponad półtora miliarda zł

Firma Polaqua zaprojektuje i zbuduje odcinek S19 Dukla - Barwinek, który połączy polską Via Carpatię ze Słowacją. Wykonawca dostanie 1 541 121 487,77 zł i ma się uporać z zadaniem w 42 miesiące.
Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych

- tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek S19 Dukla - Barwinek ma 18,2 km i będzie nie lada wyzwaniem dla Polaqua, która ma zaprojektowanie i wykonanie drogi. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i?skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i?doliny, które w?przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

Co więcej, ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i?predysponowanych osuwiskowo.

Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, 12 października 2022 r. Sąd uchylił karę dla przedsiębiorcy Sławomira Jakubowskiego.Jest wyrok w sprawie 1,5 mln kary dla pana Sławomira z Suwałk. Niestety, to nie koniec sprawy

Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640, o łącznym metrażu 23?400 mb i?głębokości?od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4500?mb i?głębokości od 1 do 22 m

- komentuje GDDKiA. Kiedy S19 dojedzie do przejścia granicznego ze Słowacją? Wykonawca ma 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych. Pod tym terminem kryją się cztery miesiące od 1 grudnia do 31 marca.

A jak wygląda plac budowy S19 w województwie podkarpackim? Dyrekcja podaje, że 81,8 km już oddano kierowcom, 60,4 km znajduje się w realizacji, a ostatnie 24,1- jest w przygotowaniu.

Zobacz wideo Kierująca hulajnogą wjechała w pieszą. Kobieta trafiła do szpitala ze złamaniem

Via Carpatia, czyli jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19.

Warunki na drogach podczas wakacji sprawdzisz na stronie głównej gazety.pl

570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski. Wcale więc nie dziwi, że drogowcy chwalą się każdym kolejnym oddanym odcinkiem, a kierowcy chętnie śledzą informacje o postępach prac.

Więcej o: