Elektrownia jądrowa w Polsce. GDDKiA przygotowuje dokumentację dla drogi dojazdowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje dokumentację dla nowej drogi prowadzącej do miejsca, w którym powstać ma elektrownia jądrowa. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, umowa na przygotowanie dokumentacji została podpisana pod koniec sierpnia tego roku.

Droga ekspresowa S7 i węzeł Lesznowola między Warszawą a PiasecznemS7 Puławska-bis w Warszawie z pozwoleniem na użytkowanie. Otwarcie jeszcze dziś?

Gdzie zlokalizowany będzie obiekt?

Nowa droga połączy drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z przyszłą lokalizacją elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Zgodnie z założeniami będzie to trasa jednojezdniowa, o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Z informacji uzyskanych przez PAP od GDDKiA wynika, że sporządzenie dokumentacji podzielono na dwa zadania. Obu podejmie się ten sam wykonawca. Pierwsze z nich obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w miejscowości Lubiatowo-Kopalino do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213). Ostateczny termin wykonania ustalono na sierpień przyszłego roku.

Z kolei drugie zakłada opracowanie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 Leśnice — Bożepole Wielkie. W tym przypadku specyfikacja ma być sporządzona do października 2023 roku.

Szczegóły dotyczące elektrowni jądrowej

Jak informuje PAP - "Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR (reaktor wodny ciśnieniowy, ang. pressurized water reactor - przyp. red.). W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW."

Oddanie do użytku kolejnych bloków będzie realizowane co 2-3 lata. Docelowo program zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Więcej o: