Strefa ruchu i strefa zamieszkania. W jednej z nich obowiązują szczególne zasady

Polskie miasta są dosłownie najeżone znakami drogowymi. W gąszczu kolejnych tablic są jednak takie, których ignorować pod żadnym pozorem nie wolno. I do grona tego zaliczyć można oznaczenie D-40 i D-52. To one wskazują na strefę zamieszkania lub strefę ruchu.

O przepisach drogowych i ich znaczeniu szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Podczas jazdy po drogach w mieście kierujący może natrafić na informację mówiącą o tym, że właśnie wjechał do strefy ruchu lub strefy zamieszkania. Co oznaczają te pojęcia? Są usankcjonowane na dwa sposoby. I pierwszym z nich jest pojawienie się definicji w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Zobacz wideo MIAŁ 2,6 PROMILA. WJECHAŁ NA CHODNIK I UDERZYŁ W PIESZEGO

Strefa ruchu i strefa zamieszkania. Co oznaczają?

No dobrze, zatem co oznaczają powyższe pojęcia? A więc:

  • Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi – art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  • Strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi – art. 2 pkt 16a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Drugą kwestią sankcjonującą wjazd do powyższych stref jest – jak mówi sama ustawa – oznaczenie odpowiednimi znakami drogowymi. Dla strefy zamieszkania będą to odpowiednio tablice D-40 "Strefa zamieszkania" i D-41 "Koniec strefy zamieszkania". W przypadku strefy ruchu będą to tablice D-52 "Strefa ruchu" i D-53 "Koniec strefy ruchu".

Strefa ruchu. O czym pamiętać?

Podstawowe pytanie brzmi. Co oznaczają poszczególne strefy? Strefa ruchu to nic innego jak co najmniej jedna droga wewnętrzna, na której obowiązują przepisy ruchu drogowego. To one określają kwestię pierwszeństwa, parkowania czy prędkości. Co więcej, strefa ruchu oznacza, że interwencję na tym terenie podjąć może nie tylko policja, ale też straż miejska – i to nawet w przypadku, w którym konieczność podjęcia interwencji nie została zgłoszona. Poza tym wyjeżdżając ze strefy ruchu, kierujący włącza się do ruchu. Musi zachować więc szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Specjalne zasady w strefie zamieszkania, czyli jakie?

Jeżeli chodzi o strefę zamieszkania, to art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie o tym, że obowiązują w niej szczególne zasady ruchu drogowego. I jest ich co najmniej kilka:

  • Pieszy ma zawsze pierwszeństwo – bez względu na fakt czy na jezdnię wchodzi, czy np. nią idzie. Z tego powodu w strefie zamieszkania nie ma konieczności wyznaczania przejść dla pieszych.
  • Maksymalna prędkość jazdy to 20 km/h. I nie obowiązuje ona do najbliższego skrzyżowania, a od znaku D-40 do znaku D-41.
  • Parkować pojazdy można tylko w miejscach do tego przeznaczonych i wyznaczonych. Kierujący muszą poszukiwać znaków D-18 "Parking". W strefie zamieszkania nie będzie zakazów postoju czy zatrzymywania się, bo naturalnie obowiązują wszędzie poza miejscami parkingowymi.
  • Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierujący włącza się do ruchu. Musi zatem ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi.
Więcej o: