Czym się różnią trójkąty od prostokątów? Instrukcja obsługi znaków poziomych

Przed skrzyżowaniami spotkać można trzy typy linii. Jedna jest ciągła, druga złożona z trójkątów, a trzecia zawiera same prostokąty. Co je tak właściwie różni? Odpowiedź pojawia się tylko w jednym miejscu. Mowa o przepisach.

Na temat znaków drogowych obowiązujących w Polsce szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Kwestię zachowań drogowych kierowców regulują przede wszystkim znaki pionowe. Tak, to prawda. Nie można jednak ignorować oznaczeń namalowanych na jezdni. Szczególnie w sytuacji, w której przy skrzyżowaniu pojawia się linia ciągła, trójkąty lub prostokąty. Co one tak właściwie oznaczają? Sprawdźmy definicje tych znaków.

Zobacz wideo Policjanci odnaleźli dziuplę pełną kradzionych motocykli

Linia P-12 działa jak Stop. Hamuj albo... płać!

Na pierwszy ogień weźmy linię ciągłą, czyli znak P-12. Jego definicja to linia bezwzględnego zatrzymania. W skrócie dojeżdżając do skrzyżowania kierowca musi zatrzymać pojazd – nie zredukować jego prędkość, a zatrzymać! W efekcie linia P-12 działa w dokładnie taki sam sposób jak znak B-20 "Stop". Linie bezwzględnego zatrzymania pojawiają się nie tylko przed skrzyżowaniami czy wlotami dróg podporządkowanych. Są stosowane również przed przejazdami kolejowymi czy tramwajowymi.

Niezatrzymanie pojazdu przed linią P-12 jest tak samo karane, jak zignorowanie znaku B-20 "Stop". To oznacza, że kierujący dostanie 300 zł mandatu i 2 punkty karne.

Linie P-12, P-13 i P-14Linie P-12, P-13 i P-14 Gov.pl

P-13, czyli zatrzymanie warunkowe. Mówią o tym trójkąty

Kolejnym przykładem jest linia P-13 składająca się z trójkątów. Jej definicja to linia warunkowego zatrzymania. I słowo warunkowego jest tu szczególnie kluczowe. Tak, znak P-13 nadal informuje o wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej. W tym jednak przypadku kierujący wcale nie ma obowiązku zatrzymania pojazdu. Jeżeli ustąpienie pierwszeństwa tego nie wymaga, może jedynie zredukować prędkość i wjechać na drogę z główną. Tym samym linia P-13 staje się niejako zamiennikiem dla znaku A-7 "Ustąp pierwszeństwa".

Znak P-14. Czemu prostokąty też mówią o warunkowym zatrzymaniu?

Ostatnim z oznaczeń do omówienia w tym materiale jest znak P-14. Mowa o linii warunkowego zatrzymania złożonej z prostokątów. Znaczenie tego oznaczenia jest analogiczne jak w przypadku poprzednim. Linia ma charakter warunkowy – jeżeli warunki ruchu tego nie wymagają, kierujący nie musi zatrzymywać pojazdu przed wjechaniem na drogę główną. Czemu zatem ustawodawca zastosował w tym przypadku prostokąty, a nie kwadraty? To ma zaakcentować fakt, że linię P-14 maluje się przede wszystkim przed:

  • przejściem dla pieszych,
  • sygnalizatorem świetlnym,
  • skrzyżowaniem, na wlotach dróg równorzędnych,
  • przystankami tramwajowymi bez wysepki,
  • przejazdami tramwajowymi i kolejowymi.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.