Będzie duża zmiana w mandatach. Co się zmieni dla kierowców?

Szykują się spore zmiany w formularzach mandatów, które otrzymują kierowcy. Z druczków znikną informacje na temat punktów karnych przyznanych za popełnione wykroczenie.

"Rzeczpospolita" poinformowała, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w ramach wykazu prac Prezydium Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w ramach mandatu karnego.

Minister spraw wewnętrznych i administracji proponuje w nim nowy wzór formularza mandatu karnego - bez liczby tzw. punktów karnych. Projektowane rozporządzenie przewiduje określenie nowego wzoru formularza druku mandatu karnego w związku z wejściem w życie ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany kodeksu wykroczeń z 1971 r. w obszarze wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

- można przeczytać w projekcie zmian. Nowela rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ma charakter porządkujący.

Więcej informacji na temat przepisów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. – Prawo o ruchu drogowym, a w aktualnie obowiązującym wzorze formularza nie są zawarte nowe podstawy prawne. Dlatego zachodzi potrzeba nadania nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia, który określa wzór formularza mandatu karnego.

Zobacz wideo

Oprócz tego, od 17 września 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez policję ewidencji dla kierujących pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.

W ocenie projektodawcy, ze względu na wprowadzenie szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich naruszeniach, aktualnie nie ma uzasadnienia utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

- napisano w uzasadnieniu. Dlatego zaproponowano rezygnację z obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów za naruszenia w ruchu drogowym.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.