Przejazd autostradą A4 będzie droższy. GDDKiA krytykuje: "podwyżka jest niezasadna"

Koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków wystąpił z wnioskiem o podniesienie opłat za przejazd pojazdów. Zmiany mają wejść w życie już od 4 lipca br. GDDKiA skrytykowała podwyżkę jako niezasadną i zwróciła uwagę na kilka ważnych kwestii.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A., która jest koncesjonariuszem odcinka autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków, chciała skorzystać z prawa do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą. Taka możliwość jest uwzględniona w ramach umowy koncesyjnej.

Więcej informacji na temat polskich dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Podwyżki na A4 już od 4 lipca br.

Koncesjonariusz planuje wprowadzenie podwyżek już od 4 lipca br. Ceny mają wzrosnąć na każdym z punktów poboru opłat (Mysłowice i Balice) na 60-kilometrowym odcinku A4 od Katowic do Krakowa. Zgodnie z wnioskiem opłata wzrośnie o złotówkę za przejazd auta osobowego oraz 5 złotych dla większych pojazdów. Po podwyżce kierowcy zapłacą 26 lub 80 złotych za przejechanie całego odcinka.

Zobacz wideo
W ocenie GDDKiA podwyżka jest niezasadna, a także nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią granicą naszego kraju. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

- poinformowała GDDKiA. Dyrekcja nie dysponuje narzędziami do wpłynięcia na decyzję koncesjonariusza, jeśli jest zgodna z postanowieniami umowy. Dlatego zwrócono się do spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę propozycji w tym zakresie.

Zdaniem GDDKiA, znaczna skala podwyżki oraz prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o zwiększeniu opłat nie uwzględniają trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Dyrekcja podkreśla, że konflikt ma znaczący wpływ na kwestie społeczne i gospodarcze. Zatem nie można go pominąć w analizach dotyczących ruchu na autostradzie A4.

Zdaniem GDDKiA podwyżki spowodują przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe opłaty mogą zniechęcić kierowców ciężkich pojazdów do płatności za autostradę. W związku z tym wybiorą oni obciążone ruchem drogi lokalne. Taka zmiana dość mocno wpłynie na poziom bezpieczeństwa kierowców i innych uczestników ruchu. Poza tym stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady.

W związku z powyższym GDDKiA zaapelowała do spółki Stalexport o wstrzymanie się z podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski.

GDDKiA nie podwyższyła opłat

Przy okazji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że stawki za przejazd autostradami, którymi zarządza, pozostają niezmienione od wielu lat. Stawki zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. Natomiast od 1 lipca 2020 roku za pobór opłat na tych odcinkach odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.