Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka. Przypominamy, że to przestępstwo

Policjanci stojący na straży bezpieczeństwa obywateli, każdego dnia dbają o porządek na szlakach komunikacyjnych. Kierowca widząc funkcjonariusza wydającego jasne polecenie zatrzymania pojazdu, ma obowiązek poddania się kontroli. Za zignorowanie takiego wezwania grożą poważne konsekwencje.

W Polsce kierowcy nagminnie podejmują próby ucieczki przed policjantami. Takie zachowanie jest w świetle prawa przestępstwem (art. 178b Kodeksu karnego), za które grozi odpowiedzialność karna. Zwykle uniknięcia spotkania z mundurowymi próbują osoby, które mają coś na sumieniu, dlatego uciekinierzy są przez funkcjonariuszy niemal z miejsca traktowani jak przestępcy.

Nie zawsze jednak niezatrzymanie się do kontroli jest równoznaczne z próbą ucieczki. Taka sytuacja może też być wynikiem przypadku, zagapienia się i ominięcia patrolu w wyniku nieuwagi. Jeśli ominiemy próbujący nas zatrzymać patrol stojący przy drodze, a policjant podejmie pościg, a my niezwłocznie się zatrzymamy, nie musimy być potraktowani jako przestępcy. Zdarzenie tego rodzaju jest wykroczeniem z tytułu zignorowania kontroli drogowej (art. 92 Kodeksu wykroczeń). Za to grozi kara nagany lub grzywny wynoszącej od 20 do 5000 zł. Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać wymierzony na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli na drodze, w ruchu policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych (na ogół z urządzeń umieszczonych na dachu radiowozu), oznacza to nakaz do zwolnienia i zatrzymania się w bezpiecznym miejscu. Kontynuowanie jazdy w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego i naraża na utratę zdrowia lub życia.

Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec kierowców pijanych lub pod wpływem środków odurzających, sąd morze orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nawet 15 lat. Takie prawo obowiązuje od czerwca 2017 roku. Osoba która z premedytacją nie wykona polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego do kontroli drogowej, wydanego przez policjanta (lub inną osobę uprawnioną do kontroli), popełnia przestępstwo.

Należy wiedzieć, że przepisy kodeksu karnego kwalifikują jako przestępstwo ucieczkę nie tylko przed policją, ale i przed innymi służbami uprawnionymi do kontroli - Inspekcją Transportu Drogowego, funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Granicznej, a także mundurowymi z Żandarmerii Wojskowej.

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.