Nie każde wojskowe pojazdy to kolumna. A to ważna informacja przy wyprzedzaniu

Nie zawsze kilka ciężarówek wojskowych jadących jedna za drugą jest kolumną wojskową. Jak się zachować, gdy na drodze widzimy prawdziwą kolumnę wojskową?

Kiedy kolumna wojskowa jest kolumną wojskową

Polskie przepisy jasno określają, kiedy ciąg wojskowych pojazdów staje się kolumną wojskową i zyskuje z tego powodu pewne przywileje. Warto pamiętać, że nie wszystkie jadące jedna za drugą ciężarówki w wojskowym malowaniu to coś więcej niż po prostu przemieszczające się pojazdy. Aby móc uznać kolumnę za kolumnę wojskową, pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym. Poza tym pojazdy mogą posiadać niebieskie chorągiewki po stronie kierowcy - zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut. Ciężarówki mają też prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Zobacz wideo W orędziu Putin ostrzegł Zachód przed interwencją. "Odpowiedź Rosji będzie natychmiastowa i doprowadzi do konsekwencji, z którymi jeszcze się w historii nie spotkaliście"

Przepisy określają jednak nie tylko warunki, które pozwalają uznać kolumnę za wojskową. Wskazują też warunki ich przejazdu. W pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów - przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów. Poza tym kolumny wojskowe mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Mogą zignorować obowiązek ustąpienia pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu tylko wtedy, gdy ruchem kieruje Żandarmeria Wojskowa. Ewentualnie nie stosować się do przepisów, gdy są eskortowane przez radiowozy z włączonymi sygnałami błyskowymi - wtedy kolumna staje się uprzywilejowana.

Więcej informacji ważnych dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Czy można wyprzedzić kolumnę wojskową?

To zależy od rodzaju kolumny i sytuacji na drodze. Poniżej opisujemy konkretne przypadki.

  1. Gdy kolumna w sensie prawnym nie jest kolumną wojskową, kierowca może wyprzedzić nie tylko całą kolumnę, ale i poszczególne auta - może wjeżdżać w środek kolumny.
  2. Gdy kolumna w sensie prawnym jest kolumną wojskową, kierowca może wyprzedzić kolumnę pod dwoma warunkami: gdy pozwalają na to warunki (nie ma skrzyżowania czy pasów lub linii ciągłej) oraz nie może przerywać kolumny (musi wyprzedzić całą).
  3. Gdy kolumna za sprawą eskorty policji na sygnałach staje się kolumną uprzywilejowaną, kierowca może ją wyprzedzić, ale tylko poza terenem zabudowanym. Musi jednak wtedy zachować szczególną ostrożność i nie może przerywać kolumny. W terenie zabudowanym kierowca ma obowiązek ułatwić przejazd kolumnie uprzywilejowanej - tym samym nie może jej wyprzedzać.

Warto też wiedzieć, co dla kierowcy oznaczają żółte znaki z czołgami. Pisaliśmy o nich w poniższym tekście:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.