Budowlańcy rwą się do pracy - aż ośmiu chce budować jedną drogę. Jest przetarg na S74 pod Kielcami

Pod Kielcami powstanie nowy odcinek trasy S74. Do przetargu stanęło aż ośmiu wykonawców. Plany na trasą są, ale nie wiadomo kiedy dojdą do skutku.

W planach jest budowa nowej drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. Oferty w przetargu na realizację inwestycji złożyło aż osiem firm i konsorcjów. Rozstrzał cen waha się od ok. 537,7 do 648,6 mln zł. Wszystkie mieszczą się w kwocie, jaką GDDKiA przeznaczyła na realizację inwestycji (budżet wynosi około 809,8 mln zł). Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwala na terminową realizację prac w przyszłości.

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

Łatwiejszy tranzyt i wjazd do Kielc

Odcinek Przełom/Mniów?-?węzeł Kielce Zachód to kolejna, zaraz?po obwodnicy Opatowa,?inwestycja w ciągu drogi ekspresowej S74 realizowana?w województwie świętokrzyskim. Nowa trasa powstanie?w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.?Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących na trasie Łódź?-?Kielce?-?Rzeszów, ale rozwiązuje?również?problem?dojazdu do Kielc z przedmieści.

Aktualnie droga krajowa nr 74 (DK74), na wjeździe?i wyjedzie z Kielc w stronę Mniowa i Miedzianej Góry,?często jest?zakorkowana. Dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy okolicznych gmin?sprawnie?dojadą?do Kielc. Droga ekspresowa S74 usprawni komunikację drogową między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zyskają bezpieczne i szybkie połączenie również z węzłami autostradowymi na A1 i A2.

Nowa trasa S74 pod KielcamiNowa trasa S74 pod Kielcami GDDKiA

Nowa droga i nie tylko

W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie nowy odcinek?dwujezdniowej drogi ekspresowej?S74 o łącznej długości ok.?16,4 km. Trasa będzie biegła przez teren gmin Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na odcinku ok. 400 metrów (od miejscowości Przełom) będzie?biec?istniejącym śladem DK74. Następnie odbije?w?kierunku południowo-zachodnim?i pobiegnie po nowym śladzie, gdzie połączy się z łącznicą węzła?S7?Kielce Zachód, wybudowaną?w ramach obwodnicy Kielc.

Zadanie obejmuje również budowę węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką?nr 748)?oraz?budowę obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji powstanie?12 wiaduktów,?dwa mosty, a także?kilka przejść?dla zwierząt.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.