W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Niedługo zabrzmi też budowa nowej obwodnicy

Popularne powiedzenie dotyczące Szczebrzeszyna zna każdy Polak. Nie wszyscy jednak wiedzą, że miasto o trudnej do wymówienia nazwie doczeka się nowej obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74. Umowa zawiera również materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Od tego etapu prosta droga wiedzie już do wyboru wykonawcy drogi, która powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica Szczebrzeszyna

W ramach podpisanej umowy wykonawca, czyli firma SAFEGE, przygotuje STEŚ-R razem z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji środowiskowych. Konieczne będzie również sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Umowę za kwotę ponad 1,64 mln zł zrealizuje firma SAFEGE.

Opracowanie STEŚ-R posłuży m.in. do ustalenia wariantów przebiegu obwodnicy, zakresu rzeczowego inwestycji oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi ostateczny przebieg nowej drogi.

Uwzględniając dzisiejszą umowę, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 obwodnic od 1 stycznia br. podpisaliśmy czterdzieści sześć umów na prace przygotowawcze, dla zadań o łącznej długości ok. 644 km i wartości około 140 mln zł

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica po nowym śladzie

Wybudowana obwodnica Szczebrzeszyna powstanie w nowym śladzie. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Powstaną m.in. skrzyżowania z drogami poprzecznymi i dojazdowymi, przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe oraz drogi dojazdowe zapewniające dostęp do obwodnicy.

Obwodnica SzczebrzeszynaObwodnica Szczebrzeszyna GDDKiA

Siedem obwodnic w woj. lubelskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie lubelskim powstanie siedem obwodnic:

  • Łukowa (DK63/76),
  • Łęcznej (DK82),
  • Janowa Lubelskiego (DK74),
  • Dzwoli (DK74),
  • Gorajca (DK74),
  • Szczebrzeszyna (DK74),
  • Zamościa (DK74).

Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, przystosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu budowy obwodnic jest poprawa bezpieczeństwa, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości lokalnych dróg.

Obwodnica SzczebrzeszynaObwodnica Szczebrzeszyna GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.