Od dziś otwarty kolejny odcinek trasy Via Baltica. Pojedziemy nim na Mazury

9 sierpnia 2021 r. został otwarty kolejny odcinek międzynarodowej trasy Via Baltica. To prawie 35 km drogi od Kolna koło Łomży, przez Stawiska i Szczuczyn w stronę Ełku. Dzięki niemu jazda po Mazurach staje się łatwiejsza, ale przede wszystkim Via Baltica ma strategiczne znaczenie dla Europy.

Nowy odcinek ma status drogi ekspresowej i numer S61. Razem z ukończonymi w 2020 roku obwodnicami Szczuczyna i Stawisk stanowią 44-kilometrowy odcinek tej drogi. Rozbudowa dróg szybkiego ruchu w rejonie mazurskich jezior ma znaczenie lokalne, ale to przede wszystkim element strategicznej inwestycji Unii Europejskiej.

Korytarz transportowy Via Baltica ma łączyć państwa bałtyckiej z Zachodnią i Południową Europą, co usprawni przepływ ludzi oraz towarów. Realizacja drogi ekspresowej S61 znajduje się w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (ang. Trans-European Transport Network). Fragment drogi S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to projekt drogowy o wartości przeszło 3 mld zł. Unia dofinansowuje go kwotą 1,63 mld zł.

Udostępniane kierowcom dwa odcinki od węzła Kolno do Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna wraz z oddanym niedawno do użytku fragmentem Śniadowo — Łomża Południe wydłużyły sieć TEN-T o około 51 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Oba nowe fragmenty są technicznie do siebie zbliżone. Mają jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego. Każda z nich jest wyposażona w dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i pas awaryjny o szerokości 2,5 m.

Aktualna mapa drogi ekspresowej S61 na MazurachAktualna mapa drogi ekspresowej S61 na Mazurach fot. bbialecka

Via Baltica to korytarz transportowy z rejonu Morze Północne — Morze Bałtyckie

Nowa droga jest przystosowana do najcięższego ruchu (dopuszczalny nacisk na oś to 11,5 tony), na obu odcinkach powstały też po dwa miejsca obsługi podróżnych z parkingami (tzw. MOP). Są zlokalizowane na odcinku węzeł Kolno – Stawiski oraz Zabiele Zachód i Zabiele Wschód na odcinku Stawiski – Szczuczyn.

Na udostępnionym dziś fragmencie drogi ekspresowej S61 na połączeniu z drogą krajową nr 63 utworzono też węzeł drogowy Kolno. W przyszłości zostanie doprowadzona do niego obwodnica Łomży.

S61 jest przykładem, jak unijny budżet łączy Europę. Bardzo cieszę się z otwarcia kolejnych 34 km trasy, tak długo wyczekiwanej zarówno przez mieszkańców, jak i przejeżdżających tranzytem. Ta droga jest ważna nie tylko dla Polski. W wymiarze europejskim stanowi część sieci łączącej państwa Bałtyckie z Polską i dalej z Europą Zachodnią i Południową, a także przyczyni się do nieskrępowanego przepływu towarów w ramach korytarza Morze Północne — Morze Bałtyckie

– powiedziała Elisa Ferreira, europejska Komisarz ds. spójności i reform

Budowa S61 Kolno - StawiskiBudowa S61 Kolno - Stawiski fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.