Kolejny fragment trasy S19. Znamy ofertę na fragment pod Lublinem

Trasa S19 w województwie lubelskim staje się coraz dłuższa. Wybrano już ofertę na kolejny fragment drogi ekspresowej pod Lublinem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad rozstrzygnęła przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego fragmentu trasy S19 Lubartów - Lublin o długości ok. 23 km. Najkorzystniejsza okazałą się oferta firmy Mota-Engil Central Europe.

Zobacz wideo

W przetargu wpłynęło 12 ofert. Najniższą cenę zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited (663,6 mln zł), a najwyższą konsorcjum ALDESA (1,027 mld zł). W trakcie prac komisji oferta firmy z Chin została odrzucona ze względu na zbyt niską cenę w stosunku. Wygrała druga pod względem ceny oferta firmy Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu to 835,66 mln zł. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą GDDKiA podpisze umowę na zaprojektowanie i budowę nowego fragmentu drogi S19.

Inwestycja obejmie zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Trasa od zachodniej strony ominie Lubartów, wykorzystując obecną jednojezdniową obwodnicę miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. Powstaną m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty w ciągu dróg lokalnych, a także lokalne drogi poza trasą główną.

Przebieg trasy

Na trasie od strony Lubartowa w kierunku Lublina, w miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki - węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu miejscowość Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828 w stronę Jawidza powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa - węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszym kwartale 2021 r., a rozpoczęcie prac - w 2022 r.

S19 w fazie projektowania

Trwają także prace przygotowawcze dla pozostałych sześciu odcinków S19 od węzła Lubartów Północ do granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego o łącznej długości ok. 81 km. Przetargi na wyłonienie wykonawców planowane są jeszcze w tym roku.

S19 Lublin - LubartówS19 Lublin - Lubartów GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Więcej o: