Kolejny fragment trasy S19. Znamy ofertę na fragment pod Lublinem

Trasa S19 w województwie lubelskim staje się coraz dłuższa. Wybrano już ofertę na kolejny fragment drogi ekspresowej pod Lublinem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad rozstrzygnęła przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego fragmentu trasy S19 Lubartów - Lublin o długości ok. 23 km. Najkorzystniejsza okazałą się oferta firmy Mota-Engil Central Europe.

Zobacz wideo

W przetargu wpłynęło 12 ofert. Najniższą cenę zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited (663,6 mln zł), a najwyższą konsorcjum ALDESA (1,027 mld zł). W trakcie prac komisji oferta firmy z Chin została odrzucona ze względu na zbyt niską cenę w stosunku. Wygrała druga pod względem ceny oferta firmy Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu to 835,66 mln zł. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą GDDKiA podpisze umowę na zaprojektowanie i budowę nowego fragmentu drogi S19.

S19 Ploski - HaćkiKolejna droga ekspresowa na Podlasiu. Podpisano umowę na nowy fragment S19

Inwestycja obejmie zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Trasa od zachodniej strony ominie Lubartów, wykorzystując obecną jednojezdniową obwodnicę miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. Powstaną m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty w ciągu dróg lokalnych, a także lokalne drogi poza trasą główną.

Przebieg trasy

Na trasie od strony Lubartowa w kierunku Lublina, w miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki - węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu miejscowość Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828 w stronę Jawidza powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa - węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

S19 Kuźnica - SokółkaPierwszy fragment S19 powstanie przy granicy z Białorusią

Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszym kwartale 2021 r., a rozpoczęcie prac - w 2022 r.

S19 w fazie projektowania

Trwają także prace przygotowawcze dla pozostałych sześciu odcinków S19 od węzła Lubartów Północ do granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego o łącznej długości ok. 81 km. Przetargi na wyłonienie wykonawców planowane są jeszcze w tym roku.

S19 Lublin - LubartówS19 Lublin - Lubartów GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Więcej o: